< Terug naar het overzicht

Continuous Improvement

Continuous Improvement

‘No one escapes Continuous Improvement’ – Jay Marino

Kinderen moeten eigenaar zijn van hun eigen leren, zelf duidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren en verantwoording afleggen. Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Samen met anderen blijven leren en ontwikkelen is een continu proces. In de 21e eeuw is het van het grootste belang dat iedereen blijft leren.

Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt dat leerkrachten, teams en directeuren eigenaar zijn van hun werk, weten waar ze voor staan (focus) en een continu lerende attitude hebben. In verbinding en samen met leerlingen, collega’s en omgeving zoeken ze naar wat werkt en wat beter kan. Het gaat om continu doelgericht verbeteren van het onderwijs met bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen, verbeterteams, gericht HRM-beleid en een sterke focus in de organisatie: hier staan wij voor. De kernbegrippen: Wat je wilt dat kinderen leren, leef je voor in de eigen onderwijspraktijk op alle niveaus. De kracht van de lerende organisatie, parallelle processen en eigenaarschap op alle niveaus, in verbinding (alignment) en vanuit een duidelijke focus werken.

lotus model

De benadering van Continuous Improvement sluit aan bij de theorie over succesvol veranderen van Kotter, die wijst op het belang van de volgende kritische succesfactoren:

 • Ontwikkel gevoel van urgentie
 • Creëer een leidende coalitie
 • Ontwikkel een heldere visie
 • Deel de visie, communiceer.
 • Geef de mogelijkheid om obstakels weg te ruimen
 • Veranker de verandering
 • Consolideer en blijf in beweging
 • Borg successen

Wie is Jay Marino?

Jay Marino richt zich als eindverantwoordelijk schoolleider in primair en voortgezet onderwijs in verschillende districten Amerika op het proces van continu verbeteren, de lerende organisatie en het leren in de 21e eeuw.

Hij is gepromoveerd op dit onderwerp en heeft over dit onderwerp verschillende boeken en publicaties geschreven. In Nederland is hij een veel gevraagd en inspirerend keynotespeaker bij landelijke conferenties, besturen en op scholen. Zijn good practice spreekt een breed publiek aan, omdat hij vanuit verbinding en eigenaarschap op alle niveaus een eigentijds antwoord biedt op passend onderwijs in een eigentijdse leeromgeving, passend bij de competenties van de 21e eeuw.

Volg een Masterclass of Train de trainer!

Masterclass:
In een dagdeel vertelt Jay Marino hoe het lukt om de onderwijsresultaten duurzaam te verbeteren. Hij vertelt op inspirerende wijze hoe hij  iedereen in de school weet te betrekken, de verbinding legt tussen alle niveaus en hoe hij gedeeld eigenaarschap en focus creëert. Hij linkt de theorie heel herkenbaar aan de praktijk van alle dag door concrete voorbeelden, foto’s en video’s. Jay Marino is iemand van de kleine stappen in een continu proces, en daar zit ook de aansluiting op het ontwikkelproces van uw school.

Train de trainer:
Jaarlijks starten we met de train de trainersopleiding Continuous Improvement. Directeuren en intern begeleiders worden voorbereid om leiding en uitvoering te geven aan ‘duurzame schoolontwikkeling’ op het niveau van de school, het team, de klas en de leerling. De opleiding start met een inspirerende startbijeenkomst van Jay Marino waarin hij de principes van Continuous Improvement toelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In de volgende bijeenkomsten werken we het concept van ‘duurzame schoolontwikkeling’ voor uw school uit waarbij expliciet aandacht is voor de verbinding tussen bestuur, school, klas en leerling.

alignmentThema’s die aan de orde komen:

 • ID: identiteit op alle niveaus: waar sta je voor, wat zijn je drijfveren (van individu, klas, team) en wat betekent dat voor je school, het team, de klas de leerling en je eigen leren?·       Gedrag en cultuur: wat vraagt deze werkwijze aan gedrag van alle betrokkenen in de organisatie en wat betekent dat voor de schoolcultuur?
 • Doelen en resultaten: hoe stel je doelen vanuit eigenaarschap, hoe maak je anderen eigenaar van hun doelen en hoe evalueer je de doelen?
 • Werken met de PDSA-cyclus met het accent op het analyseren en gebruiken van data.
 • Ontwikkel- en verbeterstructuur. Welke organisatievormen helpen mee om deze werkwijze vorm te geven? Denk bijvoorbeeld het werken in professionele leergemeenschappen.

In de opleiding draait het steeds weer om de vraag: hoe zorg je op alle lagen voor continu verbeteren, voor eigenaarschap en voor leren bij iedere leerling? Wat vraagt dit van het gedrag van leerkrachten en van uw leiderschapsstijl? Theorie en ervaring vanuit de veranderkunde zijn de basis voor onze manier van werken.

De opleiding bestaat uit 14 dagdelen. De dagdelen bestaan uit theorie, afgewisseld met opdrachten en voorbeelden. We brengen een bezoek aan scholen die met succes Continuous Improvement hebben doorgevoerd in hun hele manier van werken.

De opleiding vindt plaats bij Expertis in Amersfoort, en is bestemd voor directeuren en intern begeleiders (minimaal 2 mensen per school) Bij voldoende deelnemers is het ook mogelijk de opleiding op uw locatie uit te voeren.

continuverbeteren

Masterclass

Kijk de impressie van de masterclass duurzame schoolontwikkeling met dr. Jay Marino.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Brigitta Mathijsen
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
T: 06 – 433 51 301

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie