< Terug naar het overzicht

Blog: Spel stimuleren door het GRRIM-model

Spel van kinderen krachtiger maken door modeling en begeleid spel

Blog: Spel stimuleren door het GRRIM-model

Deze blog beschrijft hoe je het spel van kinderen krachtiger kunt maken door modeling en begeleid spel. Het voordoen en begeleiden van spel zorgt ervoor dat kinderen die dit nodig hebben op een hoger niveau kunnen komen in hun spelontwikkeling. Jonge kinderen verkennen de wereld namelijk door spel. Daarnaast zorgt spel ervoor dat de executieve functies ontwikkeld kunnen worden. Door spel leren jonge kinderen ook nieuwe woorden en nieuwe taal- en rekenkennis. Tot slot is het meespelen en observeren een geschikte situatie om de spelontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van kinderen te analyseren.

Het spel van een kind
Het is van belang dat je goed kijkt naar het spel in de groep. Aan de hand van wat je ziet maak je een keuze welke rol je inneemt in het spel om  het spel verder te stimuleren. Dit kunnen interventies zijn om het spel op een hoger plan te krijgen of interventies gericht op de reken- of taalontwikkeling. De keuzes die je maakt zijn mede afhankelijk van welke doelen bij deze leerling nog aandacht vragen. Als leidraad kan de leerkracht hiervoor doelen uit een eigen observatie- en/of registratiesysteem nemen. Deze zijn in de regel afgeleid van de SLO-doelen voor het jonge kind.

Lees het hele blog…


Download

Eveline Bogers

Duurzame schoolontwikkeling / Rekenen /

06-15 18 68 64

Meer informatie