< Terug naar het overzicht

Artikel: Zet spel op de kaart

Belang van spelontwikkeling

Artikel: Zet spel op de kaart

Zet spel op de kaart is een artikel uit Het Jonge Kind – april 2018

Leerkrachten in kleutergroepen en pedagogisch medewerkers hebben dagelijks te maken met spel van kinderen. Binnen dit spel zijn ongelooflijk veel kansen te grijpen om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling als de professional meer weet over spel. Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? En op welke wijze kun je het belang van spel en spelontwikkeling binnen je team of in je eigen groep beter op de kaart zetten?

Speciaal voor professionals heeft het netwerk Spel & Spelontwikkeling Versterk Het Jonge Kind een kwaliteitskaart voor spel ontwikkeld. Deze kaart – met als naam ‘Spel op de kaart!’ – geeft in één oogopslag weer waar het om draait bij spel en spelen. Het doel van de kwaliteitskaart is dat professionals meer kennis krijgen over spel en beter inzicht krijgen op wat er nodig is om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren. Als aanvulling op de kaart zijn er diverse verdiepingskaarten beschikbaar waar collega’s in de onderbouw zelf actief mee aan de slag kunnen gaan. De kijkkaarten, actiekaarten, denkkaarten en inspiratiekaarten zetten aan tot het nadenken over het eigen handelen, dagen de professional uit tot verdiepende spelactiviteiten en lokken inhoudelijke discussies over spel uit. Door op deze wijze het gesprek met elkaar aan te gaan en hierbij ook de verdiepende informatie op de achterkant van de kaart te gebruiken, kunnen collega’s samen een goed onderbouwde visie op spel vormen en hiermee de nodige actiepunten voor hun eigen organisatie bepalen.

Download

Download het hele artikel

Meer info?

Lees meer over het Jonge Kind en Spel op de kaart


Download

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie