< Terug naar het overzicht

Artikel: Sturen op kwaliteit

Leergang professionele ontwikkeling

Artikel: Sturen op kwaliteit

Artikel uit: Basisschool Management, mei 2019

Van schoolleiders wordt verwacht dat zij voortdurend aan hun professionele ontwikkeling werken. In het najaar van 2018 is de leergang ‘Sturen op Kwaliteit’ van Expertis van start gegaan. Marjanne Bouma blikt samen met twee directeuren van Schoolvereniging Rehoboth, Dittie Hoekstra en Vera den Horn, terug op deze leergang.

Hoe kunnen we de kwaliteitszorg op school zo regelen dat deze voldoet aan de eisen van het nieuwe toezichtskader?’ Naar aanleiding van deze vraag, gesteld door de algemeen directeur van Schoolvereniging Rehoboth op Urk, startte de organisatie een professionaliseringstraject. Het zicht hebben op de eigen kwaliteit wordt steeds belangrijker en sluit aan bij het nieuwe roezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. Dit onderzoekskader geeft scholen veel ruimte en de vrijheid om zelf te laten zien wat zij zien als goed onderwijs voor hun leerlingen en hoe zij dat willen realiseren (Zeegers, 2017). De inspectie legt het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit nadrukkelijk neer bij besturen en scholen. De behoefte aan scholing om de onderwijskwaliteit te verbeteren en te borgen wordt onderstreept door het onderzoek dat Meta Krüger (e.a., 2017) heeft gedaan en waaruit blijkt dat professionalisering ertoe doet voor schoolleiders en voor de schoolorganisatie.

Lees het hele artikel via deze link of de Downloadknop hieronder

Leergang volgen?

Op donderdag 19 september 2019 start een nieuw leergang Sturen op Kwaliteit bij Expertis.
Lees meer of schrijf je direct in!

Meer info

Wilt u meer informatie over Sturen op Kwaliteit? Neem gerust contact op met Marjanne Bouma


Download

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie