< Terug naar het overzicht

In principe kan elk kind leren lezen

Een artikel van dr. Kees Vernooy | Uit: Basisschool Management - juli 2017

In principe kan elk kind leren lezen

Ongeveer een derde van de kinderen in groep 3 leert niet goed lezen, en eenzelfde percentage verlaat de basisschool zes jaar later met een ondermaats leesniveau. Dr. Kees Vernooy is lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs. Al zeker veertig jaar probeert hij het leesonderwijs in Nederland te verbeteren. Toch sijpelen de wetenschappelijke aanbevelingen maar mondjesmaat door tot de onderwijspraktijk. ‘Het is in Nederland niet traditie dat het onderwijs luistert naar de wetenschap.’

De belangrijkste 21e eeuwse vaardigheid is goed begrijpend kunnen lezen,’ zei Catherine Snow, één van de topwetenschappers in de wereld, in 2014. En Vernooy sluit zich volmondig aan bij deze bewering. Dat is ook de reden waarom hij zich al zoveel jaar met passie inzet voor beter leesonderwijs. Want hij is ervan overtuigd, net als toonaangevende wetenschappers als Robert Slavin, dat in principe elk kind kan leren lezen, als je het maar op de juiste manier ondersteunt.

Uitdagend Onderwijs

In 2007 startte Vernooy, op aanvraag van de gemeente Enschede, een groot project in die stad met verbluffend goede resultaten. Vernooy: ‘Het ging dramatisch slecht met begrijpend lezen op de
scholen in Enschede. De gemeente wilde daar iets aan doen. Ik wilde eerst de resultaten van het technisch lezen zien. Toen bleek dat de helft van de kinderen halverwege groep 5 onvoldoende technisch
las. Begrijpend lezen lukt dan ook niet, want die kinderen blijven op woordniveau hangen. De leraren hadden allerlei verklaringen. Het kwam door dyslexie of ADHD, autisme en culturele achtergrond.
Maar dat interesseerde me allemaal niet. Ze hadden die kinderen vreselijk gepamperd. Veel kwamen uit moeilijke thuissituaties, en de leraren wilden het op school dan toch vooral ‘leuk’ en ‘gezellig’ maken. Maar ‘leuk’ is het meest verdachte woord in het onderwijs. School moet niet ‘leuk’ zijn, school moet uitdagend zijn. Aan die thuissituatie verander je toch niets. Maar je kunt een kind met gedegen onderwijs wel verder helpen in het leven.’

…lees verder…


Download

Kees Vernooy

Taal / lezen /

06 - 45 28 57 75

Meer informatie