Blog: Close Reading, Roza Rozeur

Het kiezen van een tekst voor je groep kan je vanuit verschillende beweegredenen doen. Je kunt persoonlijke redenen hebben om een bepaalde tekst te kiezen. Zo kan het zijn dat je bij een bepaalde tekst veel mogelijkheden ziet kinderen iets te leren over een bepaald onderwerp. Zo’n onderwerp is de Tweede Wereldoorlog. Velen van ons hebben daar specifieke herinneringen aan. Een persoonlijke reden maakt dat je de tekst intensief beleeft en dus ook goed kan overdragen. Ook kan je een liefde hebben voor poëzie. Dit kan een reden zijn om met een tekst op rijm aan de slag te gaan.

Lees het Blog: Close Reading, Roza Rozeur

Verwacht: ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn: een praktische leidraad voor de basisschool’

Verwacht!

In april 2020 verschijnt het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn: een praktische leidraad voor de basisschool’.

In dit boek, geschreven door onze taal-/leesadviseur Marita Eskes, wordt u meegenomen in wat technisch lezen nu precies is en hoe dit zich verhoudt tot andere taalvaardigheden. Er wordt
ingegaan op de doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 en beschreven hoe het onderwijs in technisch lezen er in de verschillende groepen van het basisonderwijs uit kan zien. Hierbij worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Het is een boek voor zowel leerkrachten, taal-/leescoördinatoren, intern begeleiders als ook voor schoolleiders.

Meer lezen of bestellen