Een veilig en motiverend klimaat in alle groepen!

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij in staat zijn een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat te creëren. Vanuit een professionele houding staan zij model voor de leerling.

Bij leerlingen gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfsturing, samenwerken, waardeoverdracht, identiteitsontwikkeling, kritische houding en democratisch burgerschap.

Adviseurs van Expertis kunnen uw team helpen bij het vergroten van kennis en versterken van vaardigheden ten aanzien van: het bevorderen van een veilig, motiverend en stimulerend leerklimaat, het zorgen voor sociale veiligheid, tijdig signaleren en gericht optreden en het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies bij leerlingen.

Onze begeleiding is gericht op duurzame schoolontwikkeling waarbij het team eigenaar is van het proces en een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Daarbij valt te denken aan: teambijeenkomsten waar we de vertaalslag maken van de theorie naar de eigen praktijk, praktijkobservaties, coaching en intervisie. In een oriënterend gesprek verkennen we graag uw vraag en de mogelijkheden die passend zijn voor uw school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitta Mathijssen  
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06 – 433 51 301

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06 – 21 55 07 94

Tinka Hofmeijer  
E: tinka.hofmeijer@expertis.nl
M: 06 – 205 96 514

 

Effectief vergaderen

Binnen onderwijsorganisaties wordt men steeds creatiever wanneer het gaat om overleggen. Er worden keuzes gemaakt in opbouw, duur, tijdstip en werkvormen. Dit heeft een positief effect op het energieniveau en de opbrengst van het overleg. Ook ten aanzien van de voorbereiding valt winst te behalen.

In de eerste bijeenkomst starten we met een inventarisatie over de huidige wijze van vergaderen (bij voorkeur aan de hand van een observatie in de praktijk). Naast een aantal vergadertechnieken en inzichten vanuit de laatste onderzoeken wordt er concreet geoefend met vergaderen.

Na deze training heeft u handvatten voor een meer effectieve manier van vergaderen. Naast een aantal praktische tips wordt ook stil gestaan bij de verschillende rollen binnen het team en hoe deze effectief ingezet kunnen worden.

 

Voor wie

Teams op de scholen, directieteams.

Tijdsinvestering

Minimaal twee dagdelen.

Investering:

De kosten zijn € 2400,- (bij twee dagdelen, inclusief observatie in de praktijk).

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-21 55 07 94