Margreet Louw

Na ruim twaalf jaar ervaring opgedaan te hebben als leerkracht in de onderbouw en vijf jaar als projectleider in de voor- en vroegschoolse educatie zet ik mijn kennis en ervaring nu in voor Expertis Onderwijsadviseurs.

Als onderwijsadviseur vind ik het belangrijk om met de mensen op de werkvloer aan de slag te gaan en hierbij te onderzoeken in hoeverre zij zich bewust zijn van hun handelen en op welke manier zij zich kunnen professionaliseren.
Door gebruik te maken van bijvoorbeeld interactie vaardigheden, pedagogische handelingsstrategieën, VVE-methodieken of het creëren van een rijke speelleeromgeving, leren zij om elk kind de begeleiding te geven die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ik ben enthousiast, geduldig, analytisch en een doorzetter die graag mensen met elkaar laat samenwerken.

Expertise

  • Het jonge kind
  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Audits in het kader van de VVE
  • Coaching van pm’ers
  • Werken met SLO-doelen
  • Opbrengst- en handelingsgericht werken
  • De rijke speel- leeromgeving
  • De begeleiding van peuters met specifieke ondersteuningsbehoeften

Ervaring

  • Integraal Kind Centrum: ervaring met de totstandkoming van een IKC, de doorgaande leerlijnen hierin en het leren samenwerken van verschillende IKC-partners.
  • Ervaring en affiniteit met Dalton- en Montessorionderwijs.

Blog: Spel stimuleren door het GRRIM-model

Deze blog beschrijft hoe je het spel van kinderen krachtiger kunt maken door modeling en begeleid spel. Het voordoen en begeleiden van spel zorgt ervoor dat kinderen die dit nodig hebben op een hoger niveau kunnen komen in hun spelontwikkeling. Jonge kinderen verkennen de wereld namelijk door spel. Daarnaast zorgt spel ervoor dat de executieve functies ontwikkeld kunnen worden. Door spel leren jonge kinderen ook nieuwe woorden en nieuwe taal- en rekenkennis. Tot slot is het meespelen en observeren een geschikte situatie om de spelontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van kinderen te analyseren.

Het spel van een kind
Het is van belang dat je goed kijkt naar het spel in de groep. Aan de hand van wat je ziet maak je een keuze welke rol je inneemt in het spel om  het spel verder te stimuleren. Dit kunnen interventies zijn om het spel op een hoger plan te krijgen of interventies gericht op de reken- of taalontwikkeling. De keuzes die je maakt zijn mede afhankelijk van welke doelen bij deze leerling nog aandacht vragen. Als leidraad kan de leerkracht hiervoor doelen uit een eigen observatie- en/of registratiesysteem nemen. Deze zijn in de regel afgeleid van de SLO-doelen voor het jonge kind.

Lees het hele blog…