Conferentie Close Reading een groot succes!

Op 8 november 2019 heeft in Bunnik de conferentie ‘Met Close Reading de wereld vergroten’ plaatsgevonden. Ondanks dat deze conferentie een herhaling was van de volgeboekte conferentie in april 2019 is het inschrijvingsaantal overtroffen. Close Reading blijkt door steeds meer scholen enthousiast ontvangen te worden. De conferentie is door de deelnemers beoordeeld met een 8,3!

Het centrale thema van de dag was de koppeling van Close Reading aan andere vakgebieden.

Na een korte opening door Tony van Dalen, startten Dortie Mijs en Marieke van Logchem met een lezing over de koppeling van Close Reading aan wereldoriëntatie. Zij zijn ingegaan op het belang en de meerwaarde van het inzetten van Close Reading bij verschillende vakgebieden en ze hebben voorbeelden gegeven in verschillende bouwen. In de middag heeft prof. dr. Eliane Segers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, ons meegenomen in het begrijpend lezen van digitale media.

In de drie workshopsrondes konden de deelnemers kiezen voor basisworkshops of gevorderde workshops. De basisworkshop waarin de opbouw van een lessenserie werd uitgediept en de workshops analyse van teksten en activerende werkvormen waren zeer in trek. Bij de gevorderde workshops was er een duidelijke link met het centrale thema van de dag. Er was aandacht voor de koppeling met de inhoudslijnen tijd en ruimte, maar ook voor Close Reading bij verschillende tekstsoorten, zoals poëzie en instructieteksten.
Omdat de workshop poëzie met zeer veel enthousiasme ontvangen is, vinden we het leuk om het besproken gedicht te delen. In het ‘Close Reading Blog Roza Rozeur, ingenieur van november vind je hiervan een mooie uitwerking ter inspiratie.

Een aantal quotes van de deelnemers

 

Sherrill Woldberg

Achtergrond

Onderwijs is mij met de paplepel ingegoten. Bij mij thuis is onderwijs altijd onderwerp van gesprek: de mooie belevenissen, de kinderen en de uitdagingen. Na een start in de kinderopvang ben ik, na een afgeronde PABO-opleiding, begonnen als leerkracht in een prachtig klein dorpje in Brabant. Omdat mijn passie voor goed onderwijs groot is, heb ik vervolgens de opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd. In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid.

Als ECHA-specialist verzorg ik scholingen en begeleid ik schoolteams rondom hoogbegaafdheid. Ik verzorg inhouden zoals begeleiding in en buiten de klas, materialen inzetten, organisatie in de klas, onderwijs passend maken en signaleren en herkennen. Met name voor leerkrachten, omdat zij de eerste ondersteuning bieden aan deze leerlingen. Daarnaast ook schoolbesturen en directies, omdat hoogbegaafdheid meer raakt dan een aantal kinderen in de klas.

Ook begeleid ik kinderen. Kinderen die dreigen vast te lopen in de klas. Ik neem daarin de leerling mee, hun leerkracht, maar ook de ouders. Zo kan ik ondersteuning bieden op alle fronten die een kind nodig kan hebben.

Binnen Expertis zien we hoogbegaafdheid in breder verband. Het raakt differentiëren in de klas, het pedagogisch didactisch handelen van leerkrachten, het vormt onderdeel van het beleid en het heeft invloed op de instructie en verwerking. Kortom: hoogbegaafdheid verbindt de onderwerpen die te maken hebben met goed onderwijs.

Expertise

  • Hoogbegaafdheid
  • Thematisch werken (design based learning)
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Differentiëren
  • Pedagogisch-didactisch handelen