Inschrijven voor de Opleiding ‘Dyslexiebehandeling en de lees- en spellingmethode’

 

Inschrijven voor de opleiding ‘Dyslexiebehandeling en de lees- en spellingmethode’

Je kunt je hier inschrijven middels onderstaand inschrijfformulier voor de opleiding ‘Dyslexiebehandeling en de lees- en spellingmethode’ in Hengelo of in Amersfoort.

Data & tijden locatie Hengelo

  • woensdag 19 juni 2019 | van 13.00 – 16.15 uur
  • vrijdag 5 juli 2019 | van 9.15 – 12.30 uur
  • maandag 15 juli 2019 | van 13.00 – 16.15 uur

Data & tijden locatie Amersfoort

  • woensdag 28 augustus 2019 | van 13.00 – 16.15 uur
  • vrijdag 13 september 2019 | van 9.15 – 12.30 uur
  • maandag 23 september 2019 | van 13.00 – 16.15 uur

 

Aanmelden Opleiding 'Dyslexiebehandeling en de lees- en spellingmethode'
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? *
Bezig met versturen

De datateam® methode

Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering

Hoe kan uw school belangrijke problemen op een effectieve manier oplossen? Hoe krijgt uw school bijvoorbeeld de rekenprestaties omhoog? Wordt er op uw school voldoende feedback gegeven aan leerlingen? Hoe kunnen de resultaten begrijpend lezen verbeterd worden? Hoewel scholen over veel data beschikken, worden beslissingen om het onderwijs te verbeteren toch vaak nog gebaseerd op aannames, anekdotes en onderbuikgevoelens.

De Universiteit Twente ontwikkelde de datateam® methode om data effectief te gebruiken om concrete vraagstukken op te lossen en zo het onderwijs te verbeteren. Datateams werken bijvoorbeeld aan het verbeteren van de reken- of leesprestaties van leerlingen.
Uit onderzoek blijkt dat het werken met data kan leiden tot beter onderwijs en betere leerlingresultaten. De leden van de datateams werken aan zowel de eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering.

De datateam® methode wordt sinds 2009 succesvol toegepast in het voortgezet onderwijs, en sinds 2014 ook in het primair onderwijs.
De datateam® methode is ontwikkeld aan de Universiteit van Twente en uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. De grondleggers en ontwikkelaars van deze methode zijn dr. Kim Schildkamp en dr. Cindy Poortman, zij onderzochten de wetenschappelijke uitgangspunten en de ervaringen die in de praktijk met deze methode zijn opgedaan.

Kim Schildkamp

kim-schildkamp

Kim Schildkamp is de oprichter en projectleider van het project ‘Datateams’. Na een kleine pilot wordt deze methode nu in verschillende scholen door heel Nederland gebruikt. Ook in Zweden en Engeland zijn er inmiddels scholen met deze methode aan de slag gegaan. Daarnaast is zij de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten rondom het thema datagebruik in het binnen- en buitenland. Eén van de projecten betreft een EU onderzoeksproject gericht op het gebruiken van data in Nederland, Engeland, Duitsland, Polen en Litouwen. Kim participeert in diverse werkgroepen en commissies gericht op onderwijsverbetering. Zo is zij bijvoorbeeld oprichter en voorzitter van het ICSEI data use netwerk.

Cindy Poortman

cindy-poortman

Cindy Poortman richt zich in dit project op onderzoek naar de effecten van de methode wat betreft schoolverbetering. Ook heeft zij de cursus data-analyse binnen het project grotendeels ontworpen, ontwikkeld en gedoceerd. Dit project spreekt haar bijzonder aan omdat juist opbrengstgericht werken volgens de datateam® methode mogelijkheden biedt om de informatie die beschikbaar is op scholen beter te gebruiken, om beslissingen te nemen en onderwijs te verbeteren. Als onderzoeker is zij daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in het wetenschappelijk aantonen van de effecten en het verder ontwikkelen van deze methode voor onderzoek en praktijk.

Meer info

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Gert Gelderblom