Een veilig en motiverend klimaat in alle groepen!

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij in staat zijn een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat te creëren. Vanuit een professionele houding staan zij model voor de leerling.

Bij leerlingen gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfsturing, samenwerken, waardeoverdracht, identiteitsontwikkeling, kritische houding en democratisch burgerschap.

Adviseurs van Expertis kunnen uw team helpen bij het vergroten van kennis en versterken van vaardigheden ten aanzien van: het bevorderen van een veilig, motiverend en stimulerend leerklimaat, het zorgen voor sociale veiligheid, tijdig signaleren en gericht optreden en het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies bij leerlingen.

Onze begeleiding is gericht op duurzame schoolontwikkeling waarbij het team eigenaar is van het proces en een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Daarbij valt te denken aan: teambijeenkomsten waar we de vertaalslag maken van de theorie naar de eigen praktijk, praktijkobservaties, coaching en intervisie. In een oriënterend gesprek verkennen we graag uw vraag en de mogelijkheden die passend zijn voor uw school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitta Mathijssen  
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06 – 433 51 301

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06 – 21 55 07 94

Tinka Hofmeijer  
E: tinka.hofmeijer@expertis.nl
M: 06 – 205 96 514

 

Coaching

Reflectie op het eigen gedrag en de gevolgen en je daarvan bewust worden vormen een basis voor gedragsverandering. Het doel van coaching is te komen tot ander, meer effectief gedrag. Voor zowel bestuurders, teamleiders, schoolleiders als leraren een uitermate mooie manier om te werken aan de eigen ontwikkeling.

Expertis start de coaching altijd met een intake-/ kennismakingsgesprek. Afhankelijk van de vraag wordt er een begeleidingstraject afgesproken. Idealiter wordt de coaching gekoppeld aan (les)observaties in de praktijk.

Expertis Onderwijsadviseurs verzorgt ook trainingen om interne coaches op te leiden.

 

Voor wie

Leerkrachten, directeuren, bestuurders.

Tijdsinvestering

Afhankelijk van de opzet van de begeleiding.

Investering

Afhankelijk van de opzet van de begeleiding.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-21 55 07 94