Inschrijven voor Expliciete Directe Instructie voor dyslexiebehandelaren

 

Omschrijving en leerdoel(en)
Een belangrijk onderdeel van een dyslexiebehandeling is het geven van een goede directe instructie. Een kind zal de instructie goed moeten begrijpen, want hij moet er daarna nog de hele week mee aan de slag. Hoe beter een uitleg en instructie, hoe beter het kind zal weten wat er verwacht wordt, of hoe beter hij het snapt.
Wat is dat nu precies, een directe instructie, en wat wordt er bedoeld met een expliciete directe instructie? In deze cursus leer je het model Expliciete Directe Instructie en de theorie daarachter kennen. Daarmee kun je onderscheiden welke elementen jij zelf kunt gebruiken in de behandeling. In de periode tussen de cursusdagen ga je zelf met de onderdelen aan de slag. Je leert doelen stellen, en een goede instructie ontwerpen en geven. Dankzij het model komt de inzet voor het “leren” steeds meer bij het kind te liggen. Waar in het begin de behandelaar de instructeur en specialist is, kan het kind steeds meer zelf, neemt de inzet van de behandelaar af en die van kind toe.

  • EDI-intro: theoretisch kader
  • Samen met kind doelen stellen
  • Instructie
  • Activeren van voorkennis
  • Begeleide inoefening

Kennisniveau na afronding
Na afloop van de cursus beschik je over theoretische kennis van het Expliciete Directe Instructiemodel. Je bent zelf in staat om een goede directe instructie te geven en je bent in staat om onderdelen van dit model toe te passen tijdens je behandelingen. Tot slot krijg je inzicht in het effect van je eigen handelen op het kind en kun je hier snel op reageren.

Wijze van kennisoverdracht
Kennisoverdracht vindt plaats door middel van presentatie en opdrachten tijdens de bijeenkomsten. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende werkvormen, waarbij opgedane kennis wordt vertaald naar praktijk. Verder zal met de opgedane kennis huiswerkopdrachten gemaakt worden. Verder zullen cursisten literatuur lezen ter voorbereiding op de fysieke bijeenkomsten.

Toelatingseisen
Orthopedagoog, psycholoog of dyslexieprofessional

Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 6 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 3 punten

Data

Dagdeel 1Dinsdag7 januari 20209.15 – 12.15 uur
Dagdeel 2Maandag3 februari 20209.15 – 12.15 uur

 

Locatie
Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA Amersfoort

Prijs (incl. materiaal)
€ 269,-

Deelnemers
Minimaal 10, maximaal 24 deelnemers.

In-company cursus
Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden
Wil jij deze training volgen? Dat kan middels onderstaand inschrijfformulier.

 

Aanmelden 'Expliciete Directe Instructie voor dyslexiebehandelaren'
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? *
Bezig met versturen

Een veilig en motiverend klimaat in alle groepen!

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij in staat zijn een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat te creëren. Vanuit een professionele houding staan zij model voor de leerling.

Bij leerlingen gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfsturing, samenwerken, waardeoverdracht, identiteitsontwikkeling, kritische houding en democratisch burgerschap.

Adviseurs van Expertis kunnen uw team helpen bij het vergroten van kennis en versterken van vaardigheden ten aanzien van: het bevorderen van een veilig, motiverend en stimulerend leerklimaat, het zorgen voor sociale veiligheid, tijdig signaleren en gericht optreden en het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies bij leerlingen.

Onze begeleiding is gericht op duurzame schoolontwikkeling waarbij het team eigenaar is van het proces en een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Daarbij valt te denken aan: teambijeenkomsten waar we de vertaalslag maken van de theorie naar de eigen praktijk, praktijkobservaties, coaching en intervisie. In een oriënterend gesprek verkennen we graag uw vraag en de mogelijkheden die passend zijn voor uw school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitta Mathijssen  
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06 – 433 51 301

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06 – 21 55 07 94

Tinka Hofmeijer  
E: tinka.hofmeijer@expertis.nl
M: 06 – 205 96 514