Workshop leesstart voor kleuters

Workshop leesstart voor kleuters

Workshop: Een goede leesstart voor kleuters

In deze workshop krijgt u theorie en praktijkvoorbeelden aangereikt rondom voorbereidende leesactiviteiten met kleuters. Waarom is het belangrijk om al in de kleuterjaren in te zetten op een goede leesstart? En wat moeten kleuters nu eigenlijk al kunnen voordat zij naar groep 3 gaan? In deze workshop hoort u het.

We nemen een kijkje in een kleuterklas door middel van een videofragment. We zien hoe leesactiviteiten spelenderwijs en planmatig vorm worden gegeven, zodat alle leerlingen hiervan optimaal profiteren. Kortom: een middag waarin theorie en de praktijk met elkaar worden verbonden om u te informeren en inspireren rondom fonemisch bewustzijn bij kleuters.

Doel

U kent de doelen van het voorbereidend lezen en bent in staat om deze te vertalen naar zinvolle activiteiten. U heeft naast theorie ook voorbeelden aangereikt gekregen vanuit de onderwijspraktijk.

Meer informatie

Zie de agenda voor de datum dat deze workshop gepland staat.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Schmeier.

Marcel Schmeier

Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 54 38 41 15

Meer informatie