Woordenschat

Woordenschat

Aanpak voor het werken aan effectief woordenschatonderwijs. Woordenschat de hele dag door!

Het hebben van een grote woordenschat is van belang voor een succesvolle schoolloopbaan.

Woordenschat hoort niet alleen bij het vak Taal; de leerkracht moet de hele dag aandacht hebben voor woordenschatonderwijs.

Woordenschat speelt een grote rol bij begrijpend lezen.

Onze aanpak is gericht op het vergroten van de woordenschat. We werken daarbij aan een duurzame schoolontwikkeling

Met onze aanpak besteden we aandacht aan:

  • Wat werkt? (Evidence based)
  • De didactiek, de viertakt
  • De indirecte en directe aanpak
  • Kenmerken van een brede aanpak, woordenschat bij alle vakken
  • (stil)Leesbeleid van de school
  • Monitoring en toetsing
  • Een doorgaande lijn
  • Wat vraagt het aan leerkrachtvaardigheden?

We werken altijd op maat van de school. We gaan uit van uw beginsituatie, schoolpopulatie en specifieke wensen.

Download

Download hier de PDF Een goede woordenschat voor een goede schoolloopbaan.

Bekijk ook Woordwiki.nl.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met Tony van Dalen of Ina Cijvat

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie