Versterken functioneren teams en secties

Versterken functioneren teams en secties

Veel scholen werken met secties en teams: een matrix organisatie. Voor het doelgericht kunnen functioneren van secties en teams is het belangrijk dat zij weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en wat er van hen verwacht wordt. Alleen dan zijn zij in staat duidelijke doelen te stellen en systematisch te werken aan de realisatie van deze doelen.
Dat vraagt om een duidelijke taak- en rolverdeling, die door alle betrokkenen gedragen wordt. Actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk docenten bij het opstellen van deze verdeling kan daarvoor zorgen.

Als hulpmiddel kan daarbij een schema in de vorm van een matrix dienen. Hierin zijn alle facetten opgenomen, die van belang zijn voor het sturen op onderwijsresultaten en onderwijsverbetering. De deelnemers aan een werkconferentie worden met behulp van coöperatieve werkvormen uitgenodigd de facetten te verdelen over secties, teams en schoolleiding.
Download hier een voorbeeld van een dergelijke matrix

Als deze verdeling zich goed heeft uitgekristalliseerd maakt ieder team en iedere sectie zijn A3 beknopt beleidsplan, dat aansluit bij het A3 beleidsplan van de school.
Ook secties en teams werken met het lotusmodel.

Lotusmodel team sectie

Het lotusmodel bestaat uit vier hoofdcomponenten:

  • Koers en focus
  • Doelen en opbrengsten
  • Resultaten
  • Verbeterproces

Door op alle niveaus actief te werken met behulp van het lotusmodel ontstaat een cultuur van continu verbeteren met elkaar. Er is dan sprake van congruentie en aansluiting tussen alle niveaus (alignment).

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie