Training Expliciete Directe Instructie EDI

Training Expliciete Directe Instructie EDI

U werkt op school met DIM, ADI of IGDI? Een uitstekende keuze, want Directe Instructie is een zeer effectieve vorm om uw leerlingen beter en dieper te laten leren. Met de komst van Passend Onderwijs is het belangrijk dat alle leerlingen succeservaringen opdoen binnen de reguliere basisschool. Dat vraagt om een volgende stap in Directe Instructie, namelijk Expliciete Directe Instructie (EDI).

Bij het succesvolle boek van onze adviseur Marcel Schmeier is nu een even inspirerende teamscholing beschikbaar. U kunt kiezen uit de onderstaande modules die worden verzorgd door onze gecertificeerde trainers.

Modules

1.  EDI – Intro

 • U kunt het model van directe instructie nog explicieter maken.
 • U kunt uw leerlingen actief betrekken bij de lessen die u geeft.
 • U kunt begrip controleren bij uw leerlingen en op basis daarvan beslissingen nemen voor het vervolg van uw les.

2. EDI – Doelen

 • U kunt een lesdoel formuleren met een concept en een vaardigheid.
 • U weet hoe u doelen deelt met leerlingen en ouders.

3. EDI – Instructie

 • U kunt een kraakheldere instructie ontwerpen bij het lesdoel.

4. EDI – Begeleide inoefening

 • U kunt verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan leerlingen.
 • U kunt het verschil tussen een kleine en grote lesafsluiting omschrijven.
 • U kunt vragen formuleren om begrip te controleren.

5. EDI – Omgaan met verschillen, zwakke en sterke leerlingen

 • U kunt tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke leerlingen.
 • U kunt het omgaan met verschillen organiseren binnen het model van directe instructie.

6. EDI – Activeren van voorkennis

 • U kunt voorkennis activeren bij leerlingen.

7. EDI – Klassenmanagement

 • U kent de vijf aspecten van klassenmanagement waarmee uw lessen vlot en soepel verlopen.

8. EDI – In de kleutergroep

 • U kunt de wetenschappelijke onderbouwing beschrijven van directe instructie in het algemeen en in de kleutergroep in het bijzonder.
 • U kunt de basisprincipes van expliciete directe instructie vertalen naar de doelgroep kleuters.
 • U kunt een stapsgewijze instructie ontwerpen voor de instructiekring in de kleutergroep.

Op maat

U stelt de scholing voor uw team zelf samen op basis van bovenstaande modules. Kies ervoor om de leergang te koppelen aan een vakgebied of houd het breed en algemeen. Voor een duurzaam resultaat en goede verbinding met de dagelijkse praktijk in de klas, vult u de leergang aan met klassenbezoeken en feedbackgesprekken voor uw team.

Een inspirerende EDI-lezing van 1,5 uur voor uw bestuur, school of organisatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Certificering

Deze scholing wordt verzorgd door een gecertificeerde EDI-trainer.
De modules met een code zijn gevalideerd door Registerleraar.

Badge EDI transparant

Gecertificeerde trainers

Gecertificeerde EDI-trainers herkent u aan de bovenstaande EDI-badge en zijn opgeleid door Marcel Schmeier, auteur van het EDI-boek en onderwijsadviseur bij Expertis.
Voorkom teleurstellingen en vraag naar de badge als u een training voor uw team inkoopt.

De volgende trainers zijn door Expertis gecertificeerd:

Website

dir instr

Extra

 • Gratis downloads en meer informatie vindt u op de speciaal ontwikkelde website www.directeinstructie.nl
 • Bestel hier uw boek
 • Lees hier het artikel ‘Het onderwijs wordt vaak onnodig opgeleukt’ – uit het Onderwijsblad
 • Download hier uw EDI-poster
 • Lees hier het artikel ‘Het succes van EDI verklaard’ – uit LBBO Beter Begeleiden, november 2016
 • Lees hier het artikel ‘Hoe een zwakke school succesvol werd‘ – uit: NRC, 2018

expliciete-directe-instructie-cartoon

 

EDI-ambassadeurs

Neem een kijkje in een excellente EDI-les. Klik hier en maak een afspraak met onze EDI-ambassadeurs.

 

EDI-school

Flyer

Download de flyer Expliciete Directe Instructie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Marcel Schmeier
E: marcel.schmeier@expertis.nl
M: 06-543 84 115

of Brigitta Mathijssen
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06-433 51 301

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marcel Schmeier

Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 54 38 41 15

Meer informatie