TINK: Taal en interactievaardigheden in de kinderopvangtraining

TINK: Taal en interactievaardigheden in de kinderopvangtraining

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Voor deze training kan subsidie aangevraagd worden bij het ministerie van SZW.

Subsidie voor TINK

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden start op dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur.
Aanvragen van subsidie voor TINK kan dan via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.  Maar wacht niet tot het laatste moment: als het subsidieplafond eerder bereikt wordt, sluit de aanvraagmogelijkheid.
Als u voor het eerst een subsidie voor de Tijdelijke Subsidieregeling aanvraagt, kunt u zich al vóór 2 januari 2018 via de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl als houder van een kindercentrum of gastouderbureau registreren. Dit doet u door een account aan te maken. Dan gaat het aanvragen vanaf 2 januari sneller. Heeft u hulp nodig? Mail naar TINK! tink@sardes.nl
Meer over de subsidiemogelijkheden leest u bij onze nieuwsberichten

Inhoud training voor pedagogisch medewerkers

De TINK-training start met een intake. Daarna zijn er acht bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen. Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:

  • actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
  • kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)
  • videocoaching.

Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt video-opnames die we in de volgende bijeenkomst analyseren. Na de training heb je inzicht in je eigen taalniveau en de kwaliteit van je interactievaardigheden. Daarnaast ben je goed toegerust om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

Met TINK verbeter je

  • je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
  • je eigen taalvaardigheid
  • leren op de werkvloer van/met elkaar

Resultaat van TINK

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In je teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

Doel van TINK

De cursist kan de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen, tijdens teambijeenkomsten kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega’s en  de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren.

Programma

De TINK-training start met een intake. Daarna zijn er acht bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen. Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand met actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten), kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal) en videocoaching. Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt video-opnames die we in de volgende bijeenkomst analyseren. Na de training heb je inzicht in je eigen taalniveau en de kwaliteit van je interactievaardigheden. Daarnaast ben je goed toegerust om te werken aan taal- en ontwikkelings-stimulering van jonge kinderen.

De totale tijdsinvestering is 80 uur. Deze bestaat uit: 1 intake = 4 uur, 8 bijeenkomsten x 3 uur = 24 uur (35 %), 7 praktijkopdrachten x 4 uur = 28 uur (35 %) (deels in werktijd),  8 teambijeenkomsten x 2 = 16 uur (20 %) (deels in werktijd), lezen reader = 4 uur (5%), afsluitende praktijkopdracht = 4 uur (5%).

 

Aanmelden

Bent u pedagogisch medewerker en/of leidinggevende en heeft u interesse in de training?
Neem dan contact op met Tinka Hofmeijer.

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie