Taal – lezen algemeen

Taal – lezen algemeen

Taal/lezen: hogere opbrengsten, duurzaam resultaat

Expertis begeleidt scholen in het realiseren van opbrengstgericht taal- en leesonderwijs. We werken aan veel grote projecten in opdracht voor besturen en gemeenten. Daarnaast werken we met individuele scholen aan het verbeteren van hun taal- en leesonderwijs.

Effectief onderwijs

We werken volgens 7 pijlers van effectief onderwijs. Elke pijler vertalen we naar het leesonderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan het aanbod: komen tot een doorgaande leerlijn voor het taal/leesonderwijs. De leerkracht staat centraal en is de spil om tot verandering te komen, met goede ondersteuning vanuit de onderwijskundig leider.

Samenhang

We vinden het belangrijk om tijdens onze trajecten te zoeken naar samenhang op het gebied van taal/lezen. We leggen dan ook wel de link van begrijpend lezen naar het woordenschatonderwijs en stelonderwijs of we zoeken naar integratie van de leerlijnen voor taal.

Duurzame verandering passend bij de 21e eeuw

De trajecten zijn niet alleen opbrengstgericht. In de trajecten is ook aandacht voor de koppeling met 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, reflecteren, maar ook voor eigenaarschap.

Wij staan in onze trajecten  voor een duurzame verandering. We betrekken daarom altijd elementen vanuit Continuous Improvement en vanuit het gedachtegoed van Kotter in onze trajecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan: starten vanuit de waarom-vraag en de urgentie, werken met een leidende coalitie en professionele leergemeenschappen, aandacht voor eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie. De precieze invulling van een traject wordt altijd eerst met elkaar verkend in een persoonlijk gesprek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een bepaald domein binnen taal/lezen? Dan kunt u doorklikken op een van de domeinen.

Ook kunt u contact opnemen met Tony van Dalen.

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie