Spelbegeleiding en interactie

Spelbegeleiding en interactie

Mogen jonge kinderen nog wel spelen? Ja, graag!

Het stimuleren van de ontwikkeling door spel en interactie

Hoe zorgt u er voor dat de kleuters in uw groep veel spelen en zich tijdens hun spel zo optimaal mogelijk ontwikkelen? Maak uw rol als leerkracht krachtiger en betekenisvol door goede interventies in te zetten en kinderen te begeleiden in hun spel. Raak geïnspireerd en ga aan de hand van concrete voorbeelden aan de slag in uw eigen praktijk.

Uit allerlei onderzoek is gebleken dat kinderen door spel meer onthouden en door voorbeeldspel, kinderen op een hoger denkniveau komen. Om te zorgen dat kinderen zich tijdens hun spel zo optimaal mogelijk ontwikkelen is het van groot belang dat ze actief betrokken zijn. Leerkrachten kunnen de spelbetrokkenheid van kinderen enorm beïnvloeden door de manier waarop ze met de kinderen omgaan. Samen doordenken, draagt bijvoorbeeld effectief bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.

Leerkrachten kunnen kinderen tijdens hun spel o.a.  verder helpen door:

  • Denken stimuleren
  • Taalproductie stimuleren
  • Samen ontdekken
  • Ruimte laten
  • Creativiteit belonen
  • Niet voorzeggen

Hoe staat het met uw eigen spelbegeleidingsvaardigheden en wat doet u om de kinderen in uw groep tijdens het spel verder te helpen in hun ontwikkeling?

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tinka Hofmeijer

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie