Schoolplan en strategievorming

Schoolplan en strategievorming

Schoolplan en strategievorming

Een schoolplan waar iedereen zich eigenaar van voelt

Het strategisch beleidsplan, schoolplan of koersdocument moet richting geven aan het werk van iedereen in de school. Iedereen moet willen bijdragen aan de gemeenschappelijke doelen. Dan is het belangrijk dat iedereen zich eigenaar weet van het gemaakte plan. Door het gezamenlijk ontwikkelde Identiteitsbewijs als basis voor het schoolplan te gebruiken en door zoveel mogelijk medewerkers actief te laten bijdragen aan de ontwikkeling van het schoolplan, lukt dat.

Actieve betrokkenheid kan door een beperkt aantal gerichte werkconferenties, waaraan alle deelnemers bijdragen door coöperatieve werkvormen. In de eerste werkconferentie wordt het ID ontwikkeld. In de tweede werkconferentie gaat het om de vraag wat in de cultuur moet veranderen om de beloftes aan ouders en leerlingen waar te kunnen maken en relevante externe ontwikkelingen. Werkconferentie drie gaat over te bereiken doelen en te ondernemen acties.

Wil het schoolplan een levend en richtinggevend document zijn, dan is compactheid een vereiste. De resultaten van de werkconferentie leggen we vast in een A3 compact-beleidsplan.
Het A3-compact beleidsplan, waarin het Identiteitsbewijs integraal is opgenomen, vormt op deze wijze de basis voor duurzame schoolontwikkeling, Het wordt door teams en secties vertaald in een A3 compactbeleidsplan op team- en sectieniveau. Op die manier wordt het op alle niveaus gezamenlijk werken aan dezelfde doelen vanuit dezelfde motivatie geborgd: In Continuous Improvement spreken we dan van alignment: aansluiting tussen alle niveaus.

Download

Download de flyer Identiteitsbewijs en A3-plan
Download hier het A3 compact strategisch beleidsplan

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie