Risico – en zwakke scholen

Risico – en zwakke scholen

Beoordeling zwakke school; wat nu?

De beoordeling ‘(zeer) zwakke school’ maakt vaak veel los in een team. Hoewel het meestal niet als een verrassing komt, voelt het vaak toch alsof er geen recht gedaan wordt aan de vele goede dingen die er ook gebeuren. Het is belangrijk voor alle betrokkenen dat er snel een helder perspectief ontstaat. Na een grondige analyse van de situatie is het zaak dat er aandacht komt voor vragen als: Welke stappen zijn nodig om snel weer het vertrouwen van de inspectie, ouders en elkaar terug te winnen? Wat moet er gebeuren om de opbrengsten snel en structureel op een hoger niveau te krijgen?

Een van de kenmerken van onze werkwijze is dat we, na een grondige analyse, investeren in alle niveaus van de schoolorganisatie. Dat betekent dat er binnen onze verbetertrajecten aandacht is voor zowel leraren, interne begeleiders, schoolleider, bestuur, als ook voor de wijze waarop de verschillende schakels in de keten met elkaar samenwerken. Dat is spannend, maar de ervaring leert dat het op die manier mogelijk is om resultaat voor de lange termijn te boeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gert Gelderblom of Ina Cijvat.

Gert Gelderblom

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 49 35 56 88

Meer informatie

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie