Rekenen met peuters en kleuters

Rekenen met peuters en kleuters

Rekenen

Spelend leren rekenen met peuters en kleuters.
Het accent bij jonge kinderen ligt op het ontdekken en ervaren.

  • Spelend rekenen met peuters en kleuter. Hoe zorg ik dat spelenderwijs de domeinen getalbegrip, meten en rekenen, doelgericht aan bod komen?
  • Hoe zorg ik voor een goede rekenstart?
  • Wat zijn passende rekenactiviteiten?
  • Wat kan ik nog méér doen voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?

Zijn dit vragen die ook bij u leven? Soms kan zo’n vraag een goede aanleiding zijn om met het hele team het rekenaanbod eens onder de loep te nemen. In korte tijd worden opmerkelijke resultaten geboekt. Dat kan ook op uw school/ voorschool, op Expertis kunt u rekenen!

Onze expertise

Samen met u vinden we concrete oplossingen voor o.a.:

  • Het vinden en ontwerpen van passende rekenactiviteiten.
  • Hoe gaat de leerkracht /leidster om met verschillen tussen kinderen tijdens de rekenactiviteiten?
  • Hoe werk ik handelingsgericht en opbrengstgericht, en hoe ziet dat er uit in de groep?
  • Wat zijn sterke, uitdagende rekenactiviteiten voor peuters en kleuters in groep 1 en 2?

We brengen onze kennis in en maken het samen met u passend voor uw groep en organisatie. Door groepsconsultaties in te zetten maken we de vertaalslag naar de praktijk van alledag. Graag nemen we een groepsleidster, ib’er of rekencoördinator daarbij mee. Samen lessen en activiteiten voorbereiden, met elkaar meekijken en elkaar zo versterken.

Download

Download hier ‘Rekendoelen begin groep 1 SLO‘.
Lees ook het artikel ‘Een goede rekenstart. Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met rekenen, hoe doet u dat?’ van Marcel Schmeier.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Espeldoorn of Tinka Hofmeijer.

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie