Rekenen in het VO

Rekenen in het VO

Een effectieve aanpak voor het rekenonderwijs – van Praktijkonderwijs tot VWO

Wij bieden mogelijkheden om effectief en adequaat aan de slag te kunnen gaan met het rekenonderwijs op uw school. Daarbij maken wij gebruik van werkwijzen die effectief zijn gebleken. Met een adequaat stappenplan kunnen we wet- en regelgeving vertalen naar de situatie in de school, zoals bijvoorbeeld een goede voorbereiding voor (reken)docenten en leerlingen op de landelijke rekentoets.

Daarnaast benutten we ‘good-practice’ situaties uit het land om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wenselijke en reële situaties in scholen zodat we advies op maat kunnen geven.

Kenmerken van onze begeleiding

 • een integrale, effectieve aanpak;
 • focus op opbrengsten;
 • rekenen bij andere vakken;
 • (persoonlijke) begeleiding op alle niveaus binnen de school.

Onze Expertise

 • analyseren van startniveau van leerlingen door een 0-meting
 • advies en ondersteuning bij opstellen van rekenbeleid in de school met het ERWD-protocol
 • advies en ondersteuning bij uitvoering van ouderavonden rondom het thema rekenen
 • advies voor gerichte ondersteuning aan (specifieke) leerlingen
 • advies aan docenten bij het geven van effectief rekenonderwijs
 • ondersteuning bij vergroten en/of opfrissen van vakdidactische kennis
 • coachen op de werkplek

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Espeldoorn.

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie