Rekenen en wiskunde in het PO

Rekenen en wiskunde in het PO

Rekenen

Een passend rekenaanbod voor alle leerlingen

 • Hoe geef ik met al mijn verschillende leerlingen een goede rekeninstructie?
 • Mijn leerlingen hebben veel moeite met verhaaltjessommen, wat nu?
 • Wat kan ik nog méér doen voor mijn sterke rekenaars?

Zijn dit vragen die ook bij u leven? Op veel scholen in Nederland gaan wij met deze vragen aan de slag. Soms kan zo’n vraag een goede aanleiding zijn om met het hele schoolteam het rekenonderwijs eens onder de loep te nemen. In korte tijd worden opmerkelijke resultaten geboekt. Dat kan ook op uw school, op Expertis kunt u rekenen!

Onze expertise

Samen met u vinden we concrete oplossingen voor:

 • Hoe gaat de leerkracht om met verschillen tussen leerlingen tijdens de rekeninstructie?
 • Hoe kan ik goed automatiseren in de rekenles?
 • Hoe maak ik de leerlijnen rekenen zichtbaarder?
 • Welke rekenmethode past het best bij onze school?
 • Wat betekent passend onderwijs voor onze rekenlessen?
 • Hoe kan ik het ERWD-protocol gebruiken in mijn rekenonderwijs?
 • Hoe werk ik handelingsgericht en opbrengstgericht en hoe ziet dat er uit in de klas?
 • Hoe leer ik de leerlingen om te gaan met opgaven in een context of een verhaal, zoals Cito-opgaven?
 • Wat zijn sterke, uitdagende rekenactiviteiten in groep 1 en 2?
 • Hoe maak ik verantwoorde keuzes voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief en hoe kan ik daar de Passende Perspectieven bij gebruiken?

We brengen onze kennis in en maken het samen met u passend voor uw groep en school. Door klassenconsultaties in te zetten maken we de vertaalslag naar de praktijk van alledag. Graag nemen we de ib’er of rekencoördinator daarbij mee. Samen lessen voorbereiden, met elkaar meekijken en elkaar zo versterken.

Download

Download hier het ‘Rekenplacemat groep 4’.

Download hier de ‘Handelingswijzer Automatiseren rekenles’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Espeldoorn.

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie