Professionalisering sectievoorzitters

Professionalisering sectievoorzitters

Versterken leidinggevende kwaliteiten sectievoorzitter waardoor secties beter functioneren

De sectievoorzitter geeft leiding aan de sectie, draagt zorg voor de ontwikkeling van zijn vak en adviseert de directie over onderwijskundig beleid. In de praktijk blijkt vaak dat sectievoorzitters onvoldoende weten wat er van hen verwacht wordt en hoe ze hun taak optimaal kunnen uitvoeren. Daarbij is ook niet altijd duidelijk welke taken horen bij een sectie en welke taken horen bij een team. Kortom: sectievoorzitters staan voor een uitdagende en complexe opdracht, waarvoor naast vakinhoudelijke competenties ook leidinggevende kwaliteiten vereist zijn.

Wilt u op uw school de aansturing door de sectievoorzitters versterken en op deze manier het functioneren van de secties verbeteren? Dan bieden wij u een professionaliseringstraject aan dat zich richt op aansturende / leidinggevende aspecten, zoals het werken in een matrixorganisatie,  persoonlijk leiderschap, visieontwikkeling en planmatig werken.

Download

Download hier de flyer ‘Sterke secties en sterke sectievoorzitters‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie