Professionalisering mentoren

Professionalisering mentoren

Mentoren nieuwe stijl: blijf scherp, de leerling verandert, de begeleiding verandert

Het mentoraat cruciaal binnen passend onderwijs en gepersonaliseerd leren

We willen het onderwijs beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Leren op maat, een leerroute uitzetten die past bij de leerling, zelf de verantwoordelijkheid en regie nemen: dat stimuleren we steeds meer. Dat vraagt intensieve begeleiding van de leerlingen.

De mentor neemt daarbij een centrale plaats in. Dat betekent scherp blijven en regelmatig stil staan bij die veranderende rol en jezelf als mentor voortdurend blijven ontwikkelen. Bij de leerlingen gaat het dan om hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun resultaten, bij de ouders om optimale begeleidingscontacten, bij collega’s en het zorgteam gaat het vooral om het informeren over individuele leerlingen of de mentorgroep en zorgen voor een zorgvuldige ’overdracht’. Binnen dit doel staat het trainen van gespreksvaardigheden, het voeren van coachings- en begeleidingsgesprekken en het managen van het groepsproces, centraal.

Download

Download hier de flyer ‘Training voor mentoren‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie