Pedagogisch didactisch handelen

Pedagogisch didactisch handelen

De leerkracht is de spil om kinderen tot leren te brengen. Maar hoe doet de leerkracht dat? Wat is effectief als het gaat om het geven van instructie en wat niet? Hoe krijg je leerlingen gemotiveerd en betrokken?  Hoe zorg je voor een doelgerichte les? Hoe ga je om met een langzaam veranderende rol waarbij leerlingen steeds meer de regie krijgen over hun eigen leren? Hoe stuur je dan nog aan en bij? Wanneer doe je dat wel en wanneer niet? Wie bepaalt nu nog wát in het leerproces? En tot slot, hoe voorkom je gedragsproblemen in de klas en op school?

Het pedagogisch didactisch handelen van leerkrachten is van cruciaal belang, maar we merken dat veel leerkrachten erg worstelen met bovenstaande vragen.

Ook op het gebied van het omgaan met verschillen blijkt het best lastig om echt aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het valt niet mee om de excellente leerlingen het aanbod te geven dat ze uitdaagt en stimuleert  en tegelijkertijd de kinderen die het moeilijk vinden op adequate  wijze te helpen.

We kunnen u begeleiden om dit op uw school of bij uw bestuur vorm te geven. Dit kan op teamniveau, maar ook op het niveau van de individuele leerkracht door bijvoorbeeld beeldcoaching.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tony van Dalen

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie