Ouderbetrokkenheid met visie

Ouderbetrokkenheid met visie

Betere ontwikkeling van kinderen door versterken van de samenwerking tussen school, ouders en omgeving

Uit  allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen meer leren en zich beter ontwikkelen als ouders, leerkrachten en anderen (zoals GGD) goed samenwerken met elkaar. Alle ouders willen betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen en leerkrachten vinden het belangrijk ouders bij die ontwikkelingen te betrekken. Binnen scholen is ouderbetrokkenheid een belangrijk punt. Met z’n allen zijn wij er van overtuigd dat we kinderen willen stimuleren in hun ontwikkeling vanuit deels overlappende invloedssferen: thuis, school en omgeving.

Toch blijkt in de praktijk dat er regelmatig wrijvingen ontstaan tussen de verwachtingen van ouders en leerkrachten. Er leven nog steeds veel vragen over hoe ouders het beste betrokken kunnen worden bij de dagelijkse praktijk in het onderwijs.

Scholen die zich realiseren welke verwachtingen er wederzijds leven en pogingen doen om deze verwachtingen te stroomlijnen op basis van een visie op ouderbetrokkenheid maken meer kans op een succesvolle samenwerking met álle ouders.

Download

Download hier de flyer ‘Ouderbetrokkenheid met visie‘.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen of Ina Cijvat

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie