Opleiding: De pedagogische beleidsmedewerker als coach in de kinderopvang

Opleiding: De pedagogische beleidsmedewerker als coach in de kinderopvang

 “Je gaat het pas zien als je het door hebt!”

Vanaf 1 januari 2019 moet elke pedagogisch medewerker in de kinderopvang verplicht coaching ontvangen. Kinderopvangorganisaties moeten daarom pedagogische coaches in hun organisatie opleiden.

Expertis Onderwijsadviseurs heeft een door de branche erkende scholing voor professionals in de kinderopvang ontwikkeld, die opleidt tot pedagogisch coach in de kinderopvang.
Zie https://www.fcb.nl/sites/default/files/lijst_pbmc.pd

Inhoud

Theoretische achtergronden rondom coaching pedagogisch/didactisch handelen en het begeleiden van de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse praktijk vormt de rode draad in het scholingsaanbod. Door intensieve koppeling van theorie en praktijk ontwikkelt de deelnemer competenties waarmee hij/zij de collega’s kan coachen op de werkvloer. De pedagogische coaches worden gemotiveerd en gestimuleerd om de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van de pedagogisch medewerkers te helpen verbeteren in een veilige sfeer. Gelijkwaardigheid van de coach en de pedagogisch medewerker zal hierbij leidend zijn. De pedagogische coaches worden gestimuleerd tot het ontwikkelen van competenties voor persoonlijke groei, (zelf)reflectie op het gebied van coaching en begeleiding van pedagogisch medewerkers waarbij bewustwording bij zowel coach als pedagogisch medewerker voorop staat. Hiervoor worden er technieken en werkvormen ingeoefend en leren de cursisten diverse instrumenten te gebruiken die toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk van pedagogisch coach.
Naast aandacht voor de basis inhoud speelt ervaringsleren een belangrijke rol bij de opbouw van de cursus. Er wordt gewerkt met vragen uit de eigen beroepspraktijk. De persoonlijke leervragen uit deze beroepspraktijk van de deelnemers staan centraal in het leren, het verwerken en het toepassen van de theoretische leerstof rondom coaching en begeleiding. Door middel van oefeningen in de dagelijkse praktijk van de pedagogisch coach  wordt de leerstof concreet toepasbaar gemaakt. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht, observaties, analyses en video-interactie. Naast het toepassen van theoretisch leerstof rondom coaching zal de pedagogische coach vaardigheden tot inlevingsvermogen, aanmoediging observeren en luisteren ontwikkelen.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang, die de functie van pedagogisch coach (willen) gaan uitvoeren. Voor deze opleiding is minimaal MBO4 werk- en denkniveau gevraagd. De scholing wordt op HBO-niveau gegeven.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit 7 dagdelen. Daarnaast wordt er een tijdsinvestering van ongeveer 28 uur voor praktijkopdrachten en huiswerk gevraagd. Er wordt een portfolio met de praktijkopdrachten aangelegd.

Locaties

De scholing wordt landelijk gegeven en kan op inschrijving in Amersfoort op de woensdagochtend van 9.30 uur tot 13.00 uur gevolgd worden. De startdatum is 14 november 2018.
In Hengelo wordt de training gegeven op de vrijdagmiddag van 9.30 tot 13.00 uur. Startdatum 28 september 2018.

De training kan ook in company op de eigen locatie plaatsvinden.

Kosten

De kosten voor deze scholing zijn € 1300,-  per deelnemer, bij een minimale groepsgrootte van 12 personen. De scholing wordt landelijk gegeven en kan op open inschrijving in Amersfoort op de woensdagochtend van 9.30 uur tot 13.00 (startdatum 3 oktober 2018) of in Hengelo op de vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 16.00 uur (startdatum 28 september 2018) gevolgd worden of in.

Meer info

Wilt u meer info, dan kunt contact opnemen met Tinka Hofmeijer of Marjan van der Maas.

 

Marjan van der Maas

Duurzame schoolontwikkeling / Het jonge kind /

06-15 82 09 50

Meer informatie

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie