Nieuwkomers en vluchtelingenkinderen

Nieuwkomers en vluchtelingenkinderen

Wat is voor uw school een effectieve aanpak voor het verzorgen van onderwijs aan kinderen van statushouders en vluchtelingenkinderen?

Aansluiting op de regionale en lokale context nemen wij hierbij als uitgangspunt. Er is geen blauwdruk voor de meest effectieve aanpak. De komst van deze kinderen roept in het onderwijs meestal veel vragen op. Bijvoorbeeld: ‘Wat moeten we weten over deze kinderen?’ ‘Hoe kunnen we kinderen van vluchtelingen zo goed mogelijk opvangen?’ ‘Is het wenselijk dat deze leerlingen voltijds in een schakelklas zitten of is het beter ze op te nemen in een reguliere klas?’ ‘Welke competenties worden gevraagd van leerkrachten?’ ‘Hoe communiceer ik met ouders?’ ‘Hoe gaan we om met de verschillen tussen de leerlingen in de klas?’

De wijze waarop het onderwijs georganiseerd moet worden, hangt van veel verschillende factoren af en daarom pleiten wij voor maatwerk. Bij het onderwijs aan nieuwkomers en vluchtelingenkinderen kan Expertis ondersteuning bieden bij:

  • het bieden van praktische handvatten bij het taalonderwijs;
  • de inhoud en de didactiek van het NT2-onderwijs en het maken van beleid hierop;
  • het begeleiden van scholen en gemeenten met een speciale voorziening (school/groep voor nieuwkomers, schakelklassen);
  • de organisatie van het onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen (leerlingen verschillen in niveau, in tempo, in leerstijl, in interesses en in onderwijs- en instructiebehoeften).

Verder kan Expertis in samenwerking met andere landelijk bekende organisaties:

  • coördinatoren inzetten om de implementatie van het regionale beleid, dat is ontwikkeld door LOWAN en de deelnemende gemeente en schoolbesturen, op de scholen te begeleiden;
  • intermediairs inzetten voor het project ‘Adopteer een school’;
  • studiedagen of informatiemiddagen verzorgen over bovengenoemde onderwerpen (Pharos).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marjanne Bouma, senior adviseur

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie