Lezen in het vmbo

Lezen in het vmbo

Goede leesvaardigheid cruciaal voor schoolloopbaan

Goed kunnen lezen de belangrijkste vaardigheid voor leren

Een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen. Volgens C. Snow (2014) is goed kunnen begrijpend lezen de belangrijkste vaardigheid voor leren. Uit onderzoek blijkt dat scholen die werken aan de 7 pijlers voor effectief onderwijs, goede successen met hun leerlingen halen. Wat betekent dat voor het leesonderwijs in het vo? Wilt u het leesonderwijs op een hoger niveau brengen? Dan gaan wij graag met u in gesprek en leggen, vanuit de 7 pijlers voor effectief onderwijs, de verbinding naar een plan voor effectief leesonderwijs, passend bij uw school. Wij ondersteunen daarbij leraren bij het verzorgen van goed leesonderwijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie