Lesson Study en sociaal emotioneel leren

Lesson Study en sociaal emotioneel leren

Wil jij je leerlingen graag helpen beter te leren leren, of zou je graag zien dat alle leerlingen actief en betrokken zijn tijdens de lessen? Of zou je graag zien dat leerlingen samen leren en samen werken?

Het pedagogische klimaat is essentieel voor optimaal leren, maar het handelen van de leerkracht zeker ook. Uit de meta-analyse van John Hattie (2009) blijkt dat een goed klassenklimaat van groot belang is voor het leren van de leerlingen. Hij onderzocht diverse aspecten van een goed klassenklimaat: het voeren van een klassengesprek (d = 0.82), relatie leraar-leerling (d = 0.72), een hoge verwachtingen van de leerlingen (d = 1.44) en het gedrag in de klas (d = 0.68). Samen zorgt dit voor een veilige school waar leerlingen tot optimaal leren komen. Hier heeft elk kind recht op. En samen met je collega’s kun je dit ontwikkelen, onderzoeken en analyseren doormiddel van een Lesson Study!

Lesson Study is een werkwijze, afkomstig uit Japan, waarbij een beroep wordt gedaan op het vakmanschap van de leerkracht. Tijdens een Lesson Study cyclus wordt een vertaalslag gemaakt vanuit de wetenschap naar de praktijk. Lesson Study komt van origine uit Japan, waar het al tientallen jaren een professionaliseringswijze is voor leerkrachten. Deze wijze wordt inmiddels toegepast door veel landen over de wereld. Lesson Study draagt bij aan een duurzame schoolontwikkeling.

Bij Lesson Study ligt het focus op het leren van de leerlingen, waarbij een onderzoekende houding van de leerkracht essentieel is. Tijdens de Lesson Study-cyclus wordt de groep leerkrachten ondersteund en begeleid door een gecertificeerde procesbegeleider.

Een Lesson Study traject is intensief, maar de investering zal zich snel terugbetalen. Leerkrachten leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen aan te passen aan de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Lesson Study vindt plaats in teamverband, in een veilige omgeving met collega’s, die allemaal gefocust zijn op het optimaliseren van het leren van de leerlingen. En daarbij leren zij van en met elkaar.

Lesson Study geeft leerkrachten de mogelijkheid

  • om lesinhoud met elkaar te bespreken
  • om deze lesinhoud beter te begrijpen
  • om te begrijpen hoe leerlingen leren
  • om te begrijpen hoe ze leerlingen moeten benaderen
  • om te herkennen wanneer leerlingen nieuwe dingen leren
  • om beter les te geven

Bij Lesson Study kiezen leerkrachten zelf hun onderzoeksvraag en doelstelling. Als leerkrachten ervoor kiezen om met Lesson Study het sociaal emotioneel leren te verbeteren zijn er verschillende onderzoeksvragen mogelijk op basis van de vijf competenties (zelfmanagement, keuzes maken, relaties kunnen hanteren, besef van de ander, besef van zichzelf). Bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we de leerlingen helpen met emotieregulatie?’ of ‘Hoe kunnen we de leerlingen helpen meer in te leven in anderen?’ of ‘Hoe kunnen we de SEL-methode passend aanbieden bij de verschillende onderwijsbehoeften?’

Lezen

Lesson Study: waardevol voor starters – In gesprek met Marianne Espeldoorn

Mogelijkheden

Marianne Espeldoorn vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

 

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie