Keuze en invoering methode

Keuze en invoering methode

Een nieuwe methode, hoe zet u deze optimaal in?

Onafhankelijke begeleiding

Een nieuwe methode kiezen, doe je meestal niet even snel. Het is een beslissing waar de school en de leerlingen langere tijd mee vooruit moeten. Met het huidige tempo van de veranderingen is dit best ingewikkeld. We vinden het belangrijk dat een school een beargumenteerde keuze maakt, goed weet wat voors en tegens van een methode zijn en goed kijkt welke methode bij de school past. We ondersteunen om te komen tot een beargumenteerde keuze.

Model effectief werken blokken2 - kleiner

Implementatie gericht op effectief en opbrengstgericht onderwijs, geen methodeslaaf

Elke methode heeft sterke en minder sterke punten. De leerkracht blijft de professional, die de methode effectief inzet en voldoende kennis heeft om aan te scherpen of andere keuzes te maken.

Leerkrachten leren een stukje boven de methode uit te stijgen en de methode niet als doel op zich, maar als middel te gebruiken. Hierbij besteden we aandacht aan de 7 pijlers van effectief onderwijs (zie afbeelding).

Expertis heeft licenties om de starttrainingen van de nieuwste methodes te geven.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Harmen Veldhuis

Harmen Veldhuis

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen /

06-54 187 187

Meer informatie