Certificering / hercertificering Startblokken

Certificering / hercertificering Startblokken

Certificering

Professionals die Startblokken en Basisontwikkeling gaan uitvoeren volgen de verplichte training Startblokken. De scholing omvat 64 contacturen opgebouwd uit: 48 uren voor de studiebijeenkomsten en 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek).

Pedagogisch medewerkers/leerkrachten die deeltrajecten hebben afgerond, ontvangen van Expertis Onderwijsadviseurs een ‘bewijs van deelname’ voor dat specifieke deel en de bijbehorende omvang. Deelcertificaten worden door de Activiteit (uitgever van Startblokkencertificaten) niet verstrekt.Het is wel mogelijk op basis van losse modules de verplichte 64 contacturen (48 uren studiebijeenkomsten en 16 uren groepsbezoek/nagesprek) op te bouwen. Samen met een als voldoende beoordeeld Startblokkenportfolio kan men dan ook een erkend certificaat aanvragen bij De Activiteit.

Hercertificering

Professionals volgen direct na certificering elke 3 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.
Hiervoor wordt van ze verwacht dat ze:

 • deelnemen aan drie verdiepingsbijeenkomsten, waarvan één over HOREB, en
 • daaraan gekoppeld: drie groepsbezoeken, dit betekent dat er één groepsbezoek per jaar plaatsvindt en deze wordt uitgevoerd door een gecertificeerde Startblokkentrainer
 • verbeterpunten beschrijven in hun portfolio vanuit de LGM-overzichten. Per hoofdstuk schrijven de deelnemers een tekst over hun ontwikkeling, beschrijven de stand van zaken en voegen bewijsstukken toe (zoals de kieskaart of ‘in beeld’). Tevens zoeken ze zelf nieuwe literatuur (bv. vanuit de verdiepingsbijeenkomsten) naar aanleiding van de verbeterpunten.

Per jaar kost dit 15 uren (waarvan 4 uren voor de bijeenkomst, 1 uur groepsbezoek, 10 uren portfolio inclusief zelfstudie).
Na 3 jaar volgt er een eindgesprek van één uur over het portfolio met onze gecertificeerde Startblokkentrainer Tinka Hofmeijer.

De verdiepingsbijeenkomsten kunnen betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 • Jonge kinderen en geletterdheid: lees- en schrijfactiviteiten
 • Jonge kinderen en rekenen/wiskunde
 • Kunstzinnige vorming en creatieve ontwikkeling
 • Ouderbetrokkenheid
 • HOREB gebruiken
 • Spel met ongevormde materialen
 • Omgaan met verschillen in de groep
 • Learning Stories
 • Spel en onderzoek

Materialen voor deze bijeenkomsten zijn aan te schaffen bij De Activiteit.

Certificaten en hercertificeringsdocumenten kunnen aangevraagd worden bij De Activiteit.
De kosten hiervoor bedragen: € 10,- per certificaat (excl. verzendkosten).

Bij het aanvragen zijn de volgende gegevens van belang:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • waardering van het portfolio: voldoende / ruim voldoende / goed
 • datum afgifte

Let op!

Mensen die voor schooljaar 2015-2016 gecertificeerd zijn gaan in september 2016 een hercertificeringstraject in.

Meer informatie

Klik hier voor de website van De Activiteit

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie