Gepersonaliseerd leren algemeen

Gepersonaliseerd leren algemeen

Gepersonaliseerd leren

In veel beleidsplannen van scholen en besturen lezen we sinds kort de term ‘gepersonaliseerd leren’. Een modewoord? De definitie ervan is niet zo eenduidig, scholen geven er op eigen manier vorm aan. De VO-raad zegt: gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen.  De inzet van ict wordt vaak in één adem genoemd samen met gepersonaliseerd leren. Dat terwijl ict slechts een hulpmiddel is. Het gaat erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling, motivatie, tempo en de leerstijl van leerlingen en hen zelf de regie te geven over het eigen leerproces. Gepersonaliseerd leren is niet hetzelfde als geïndividualiseerd leren: de leerlingen doen het niet alleen. Het motiveren en intensief begeleiden en volgen van de leerling is de rol van de school. Voor de school en de leraar betekent het: meer rekening houden met verschillen en een uitdagende leersituatie op maat bieden.

Kenmerk van de leersituatie

Gepersonaliseerd leren is geen kenmerk van een school of leraar, maar een kenmerk van een leersituatie. Gepersonaliseerd leren wordt gekenmerkt door leersituaties die op een effectieve wijze tegemoet komen aan individuele verschillen tussen leerlingen én efficiënt zijn georganiseerd. Elke leersituatie heeft vier bouwstenen: leerling, docent, inhoud en hulpmiddel. Gepersonaliseerd leren gaat om de vraag hoe je die bouwstenen configureert. Ict speelt hierin een rol als hulpmiddel.

Vragen

Bij gepersonaliseerd leren zijn o.a. de volgende vragen van belang:

 • Kennen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen?
 • Weten we wat deze leerling sterk motiveert?
 • Kennen we de speciale talenten en eigenschappen van deze leerling?
 • Leren we de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren?
 • Hoe begeleiden we de leerlingen intensief/optimaal?
 • Hebben we als docenten voldoende vaardigheden om te differentiëren?
 • Hoe managen docenten de groep als de leerlingen verschillende dingen doen?
 • Staan we als docenten ‘boven de stof’?
 • Volgen we de voortgang en de resultaten van de leerlingen nauwgezet?
 • Hebben we de geschikte (ict) tools om hierbij in te zetten?
 • Hoe creëren we die uitdagende leersituaties?

Aanbod Expertis

Om antwoord te vinden op deze (zeker niet volledig nieuwe) vragen kan Expertis veel voor u betekenen, o.a. via gericht onderzoek, procesbegeleiding van innovaties en professionalisering van leraren, secties en schoolleiders en de inzet van ict bij gepersonaliseerd leren. Daarbij kijken we op een integrale wijze naar de schoolontwikkeling.

Download

In september 2014 pleitte prof. Sietske Waslander bij gepersonaliseerd leren vooral voor meer echte en persoonlijke aandacht van leraren voor leerlingen en studenten. Wat is daarvoor nodig?
Download hier het artikel ‘Zwijgen kan niet meer‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen of Marjanne Bouma.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie