Van feedback naar feedforward

Van feedback naar feedforward

Het onderhouden en verbeteren van de onderwijskwaliteit is een belangrijke taak voor directies en schoolbesturen. Met name het analyseren van data en daar vervolgens naar handelen blijft op scholen de nodige aandacht vragen. Dit is tevens een van de conclusies en aanbevelingen uit het promotieonderzoek naar het effect van het Focus-project van de Universiteit Twente*.

Daarom bieden Expertis Onderwijsadviseurs en Interdidact** in samenwerking met medewerkers van de Universiteit Twente een gezamenlijke dienst aan.

De ‘Kwaliteitsdialoog’ 

Door middel van deze dialoog onderzoeken wij met u, bestuur, schoolleiding en leerkracht(en), de volgende domeinen:

 • Kwaliteitszorg
 • Professionele kwaliteitscultuur
 • Verantwoording over doelen en resultaten

We bespreken welke interventies nodig zijn om de cyclus voor doelgericht onderwijs te optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele schoolontwikkelingen. Wij zullen als ‘critical friend’ aanbevelingen doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en dit verbinden aan uw duurzame schoolontwikkeling.

Wat houdt de ‘Kwaliteitsdialoog’ precies in

We starten met een eerste kritische gesprek. Na dit overleg kunt u besluiten om dit voort te zetten in de vorm van een ‘onderhoudscontract’.

 • In totaal zijn er 6 gesprekken in 3 jaar tijd.
 • De adviseur is gedurende 3 jaar beschikbaar voor vragen.
 • Bij elk bezoek staat het plan van aanpak centraal.
 • U wordt op de hoogte gehouden rondom actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg.
 • Indien gewenst geven wij adviezen voor mogelijke interventies en ondersteuning.
 • De doelstelling is om onze kennis binnen uw organisatie te krijgen en te borgen.

Wat gaan we samen doen

 • Er wordt gebruik gemaakt van zelfevaluatie-instrumenten
 • Beschikbare gegevens worden samen kritisch bestudeerd en geanalyseerd
 • We bespreken het stellen van uitdagende doelen en interventies
 • We kijken kritisch naar het monitoren van de voortgang
 • We geven vrijblijvend advies voor mogelijke vervolgacties

Met deze Kwaliteitsdialoog zijn we de ‘critical friend’ die scholen en besturen helpt in het kader van het duurzaam en continu verbeteren van de onderwijskwaliteit. We richten ons hierbij op alle niveaus binnen de onderwijsorganisatie en handelen daarbij vanuit een wetenschappelijke basis en met behulp van een bewezen concept. We bieden deze dienst aan op zowel schoolniveau als bestuursniveau.

* Keuning, T. en  Van Geel, M. (2016). ‘Implementation and effects of a school wide data-based decision making intervention’. Enschede Universiteit Twente.
** Interdidact: deskundig op het gebied van trainingen rondom OGW tijdens Focus-project en de Video Feedback Budy.
Expertis Onderwijsadviseurs staat voor duurzame schoolontwikkeling vanuit eigenaarschap op alle niveaus, op basis van onze onderwijs-ervaring en de laatste stand van de wetenschap.

Kosten

Eerste gesprek à 2 uur: € 500,-. Dit gesprek is gratis bij het aangaan van het onderhoudscontract.
Het onderhoudscontract voor 3 jaar (in totaal 6 gesprekken) is € 3.000,-. Het contract kan jaarlijks beëindigd worden.

Download

Download de flyer ‘Van feedback naar feedforward’

Meer informatie

 

 

 

Interdidact:
Rob Huinink
M: 06-55 190 772
E: r.huinink@ctpo.nl

Expertis Onderwijsadviseurs:
Marianne Espeldoorn
M: 06-54 384 255
E: marianne.espeldoorn@expertis.nl

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie