Expliciete Directe Instructie en kleuters

Expliciete Directe Instructie en kleuters

Expliciete Directe Instructie is een fijn didactisch middel om een effectieve instructie te geven. Hoe leuk is het om juist die instructie samen te laten komen met spel. Spel is een krachtig middel voor jonge kinderen dat ervoor zorgt dat zij door imitatie nieuwe kennis tot zich kunnen nemen.
Naast de reguliere trainingen rondom EDI biedt Expertis Onderwijsadviseurs ook trainingen aan voor kleuterleerkrachten. Er zijn vier modules ter verdieping van EDI: lesdoelen, instructie, klassenmanagement en spelbegeleiding. Natuurlijk is het ook mogelijkheid om een EDI-training voor kleuterleerkrachten op maat af te nemen.

EDI Lesdoelen

In deze module leert de leerkracht over het belang van het delen van lesdoelen met kleuters. Een lesdoel geeft een kind structuur, rust en een richting. Ook werkt een leerkracht preventief aan de basisvoorwaarden van beginnende geletterdheid wanneer zij een lesdoel met de kinderen deelt. Leerkrachten leren ook praktisch hoe je een lesdoel effectief kunt delen met kleuters. Dit natuurlijk allemaal op een spelenderwijze manier, zodat het past bij de manier waarop jonge kinderen leren.

Doelen voor deze bijeenkomst:

  • Ik weet wat het belang is van een Expliciete Directe Instructie.
  • Ik weet dat een lesdoel uit een concept en een vaardigheid bestaat.
  • Ik weet hoe ik een lesdoel met kleuters kan delen.

EDI Instructie

Jonge kinderen leren vooral door imitatie. Kleuters hebben dus een instructie nodig waarin de leerkracht veel modelt. Via scaffolding brengen leerkrachten hun kleuters op een hoger niveau, omdat ze tijdens instructie en spel steeds weer iets nieuws aanreiken. Juist het modelen staat centraal binnen het GRRIM-model.
Volgens Van der Leij (2017) geven we kleuters pas echt wat zij nodig hebben wanneer wij niet kind volgend lesgeven, maar kind leidend lesgeven. Een kleuterleerkracht volgt natuurlijk de ontwikkeling van het kind, maar verlaagt niet de lesdoelen. Zij verhoogt de instructiekwaliteiten om het kind vooruit te leiden en nieuwsgierig te maken om juist nieuwe dingen te leren.

Doelen voor deze bijeenkomst:

  • Ik kan een korte instructie geven aan de hand van het GRRIM-model.
  • Ik kan tijdens de instructie het begrip bij kleuters controleren.

EDI Klassenmanagement

Binnen een goed klassenmanagement neemt de leerkrachten maat-regelen om een klimaat te scheppen waarin kleuters met succes en plezier kunnen leren en werken. Het zorgt ervoor dat beschikbare leertijd optimaal benut kan worden.
Daarnaast zorgt een goed klassenmanagement ervoor dat probleem-gedrag terug gedrongen wordt, waardoor ‘alle’ kinderen de mogelijkheid krijgen om lesdoelen te behalen. Binnen een goed  klassenmanagement zorgt een leerkracht er ook voor dat kinderen steeds zelfstandiger worden. Zij werkt tijdens spel en werkmomenten aan de executieve functies, zodat kinderen de basisvaardigheden ontwikkelen om in de midden- en bovenbouw goed tot leren te komen. Goed ontwikkelde executieve functies, heeft uiteindelijk ook weer een positief effect op jouw klassenmanagement.

Doelen voor deze bijeenkomst:

  • Ik weet welke executieve functies er zijn.
  • Ik weet hoe ik de executieve functies kan bevorderen.
  • Ik weet het belang van een goed klassenmanagement.
  • Ik krijg handvatten voor een goed klassenmanagement bij kleuters.

EDI en spel

Wanneer de leerkracht een goed klassen-management heeft, heeft zij de gelegenheid om kinderen te begeleiden bij spel in de hoeken. Jonge kinderen nemen vaardigheden en kennis van opvoeders na
imitatie en instructie op door dit te vermengen met speelse activiteiten. Maar wat als het spel bij kinderen niet op gang komt? Het GRRIM-model kan een middel zijn om het spel van deze kinderen te stimuleren. Gedurende deze module gaan we in op hoe je spel kunt modelen in de (kleine) kring, maar ook hoe het GRRIM-model een effectieve aanpak kan zijn voor één van de hoeken.

Doelen voor deze bijeenkomst:

•  Ik weet wat het belang van modelen is.
•  Ik weet hoe ik met het GRRIM-model spel kan bevorderen.

Download

Download hier de flyer ‘Expliciete Directe Instructie en kleuters’

Meer weten?

Wil u meer weten over EDI en kleuters? Neem dan contact op met:

Eveline Bogers
E: eveline.bogers@expertis.nl
M: 06-151 86 864

Tinka Hofmeijer
E: tinka.hofmeijer@expertis.nl
M: 06-205 96 514

Brigitta Mathijssen
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06-433 51 301

Marjan van der Maas
E: marjan.van.der.maas@expertis.nl
M: 06-158 20 950

Annemarieke Kool
E: annemarieke.kool@expertis.nl
M: 06-502 85 553

Eveline Bogers

Duurzame schoolontwikkeling / Rekenen /

06-15 18 68 64

Meer informatie

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie