Eigenaarschap bij docenten: Professionele leergemeenschappen (PLG)

Eigenaarschap bij docenten: Professionele leergemeenschappen (PLG)

Continuous Improvement: Verbeteren van het onderwijs met professionele leergemeenschappen

Een professionele leergemeenschap kan het verschil maken tussen scholen op het gebied van onderwijs en onderwijsresultaten. Elke school, elk team en elke sectie die het permanent werken aan onderwijsverbetering serieus neemt, zou een professionele leergemeenschap moeten vormen.

Een professionele leergemeenschap is een gemeenschap van professionals die voortdurend de eigen praktijk onderzoekt om zo het onderwijs voor leerlingen te verbeteren. Daarbij staat het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat. Op scholen die werken met professionele leergemeenschappen is het leren van de leerlingen de eerste prioriteit.

Het werken met professionele leergemeenschappen leidt tot een cultuurverandering, waarin het gaat om:

  • Van lesgeven naar leren;
  • Van summatief toetsen naar formatief toetsen;
  • Van remediërend werken naar vroegtijdige interventies;
  • Van alleen werken naar samenwerken;
  • Van focus op resultaten naar focus op het leren van de leerling;
  • Van individueel leren als professional naar gezamenlijk leren;
  • Van individuele verantwoordelijkheid naar gezamenlijke verantwoordelijkheid;
  • Het doet recht aan professionele ruimte en bevordert eigenaarschap bij medewerkers.

cirkel

Meer informatie

Neem daarvoor contact op met Brigitta Mathijssen of Marjanne Bouma

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie