Eigenaarschap bij leerlingen

Eigenaarschap bij leerlingen

Eigenaarschap bij de leerlingen: de regie over je eigen leren

Wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Dat is essentieel in onze kennissamenleving.

De in de VS succesvol gebleken aanpak van Continuous Improvement biedt een aantal hulpmiddelen, zodat leerlingen steeds meer de regie nemen over hun eigen leren. Daarbij blijft de leerkracht de spil in de klas.

In de klas wordt steeds de PDSA-cyclus gevolgd met de volgende elementen:

  • Leerlingen expliciteren hun drijfveren: Waarom wil ik wat leren? en formuleren de missie van de groep.
  • Leerlingen formuleren de ‘groepsafspraken’: Wat moeten we met elkaar afspreken om de missie van onze groep waar te maken?
  • Leerlingen formuleren de ‘doelen voor de groep’. De groepsdoelen zijn een concrete uitwerking van de missie. Groepsplannen, werkmappen in de klas en groepsoverzichten ondersteunen leerlingen bij het formuleren van hun doelen.
  • Iedere leerling formuleert ‘eigen doelen’.
  • Er is een datamuur in de groep: De leerlingen dragen met hun persoonlijke resultaten bij aan het groepsresultaat.
  • Leerlingen werken met een ‘leerlingportfolio’. De leerling stelt een eigen plan op waarin staat wat hij binnen de klassendoelen gaat realiseren en hoe. In het leerlingenportfolio verzamelt de leerling de resultaten. Leerlingen leren, gesteund door de leerkracht, zelf hun vorderingen te benoemen en met de leerkracht en ouders te bespreken (omgekeerde oudergespreken).
  • Leerlingen leiden ’klassenvergaderingen / groepsvergaderingen’. De leerlingen trekken conclusies over de vorderingen, het behalen van de doelen en het eventueel bijstellen van het traject.

Om eigenaarschap te bewerkstelligen leren we de leerkracht niet alleen met de tools te werken, maar gaan we ook dieper in op de leerkrachtvaardigheden. Wat vraagt het van de leerkracht om meer verantwoordelijkheid aan de leerlingen te geven? Te denken valt aan gesprekken voeren, reflecteren, sturen of volgen enz. Eigenaarschap bij leerlingen en in de klas, betekent ook dat leerkrachten eigenaarschap moeten ervaren. Wilt u ervoor zorgen dat er eigenaarschap op alle niveaus van de school komt, klik dan hier.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marieke van Logchem of Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie