Eigenaarschap bij de leerlingen: de regie over je eigen leren

Eigenaarschap bij de leerlingen: de regie over je eigen leren

Wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Dat is essentieel in onze kennissamenleving.
De in de Verenigde Staten succesvol gebleken aanpak van Continuous Improvement biedt een aantal hulpmiddelen, zodat leerlingen steeds meer de regie nemen over hun eigen leren. Deze hulpmiddelen zijn succesvol gebleken bij de vormgeving van mentoraat nieuwe stijl.

Bij het mentoraat wordt steeds de PDSA-cyclus gevolgd met de volgende elementen:

  • Leerlingen expliciteren hun drijfveren: Waarom wil ik wat leren? en formuleren de missie van de mentorgroep.
  • Leerlingen formuleren de ‘groepsafspraken’: Wat moeten we met elkaar afspreken om de missie van onze mentorgroep waar te maken?
  • Leerlingen formuleren de ‘doelen voor de mentorgroep’. De groepsdoelen zijn een concrete uitwerking van de missie.
  • De groepsresultaten zijn digitaal beschikbaar voor de mentorgroep: De leerlingen dragen met hun persoonlijke resultaten bij aan het groepsresultaat.
  • Leerlingen leiden ’vergaderingen van de mentorgroep’. De leerlingen trekken conclusies over de vorderingen, het behalen van de doelen, maken nieuwe werkafspraken en leggen vast welke resultaten zij van deze nieuwe werkafspraken verwachten.
  • Iedere leerling van de mentorgroep formuleert ‘eigen doelen’.
  • Iedere leerling werkt met een persoonlijk digitaal ‘leerlingportfolio’. De leerling stelt een eigen plan op waarin staat welke doelen hij gaat realiseren en hoe. In het leerlingenportfolio houdt de leerling zijn vorderingen en zijn ontwikkeling bij.
  • Leerlingen nodigen hun ouders uit voor gesprek met de leerling en de mentor. Dit gesprek staat onder leiding van de leerling, die met behulp van zijn portfolio, zijn ouders en mentor informeert over zijn vorderingen en ontwikkelingen, zijn doelen voor de volgende periode en de daartoe te ondernemen acties.

Lotus mentor groep

Het bewerkstelligen van eigenaarschap bij leerlingen vraagt van mentoren specifieke vaardigheden op het gebied van coaching en begeleiding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie