Effectief werken met jonge kinderen

Effectief werken met jonge kinderen

Effectief werken met jonge kinderen

Expertis heeft succes met een eigen aanpak, waar leerkrachten en leidsters wél mee uit de voeten kunnen

Het onderwijs aan jonge kinderen is een vak apart. Daarom hebben onze adviseurs speciaal voor leerkrachten van kleutergroepen en leidsters van peutergroepen de zeer succesvolle aanpak ‘OGW met jonge kinderen’ ontwikkeld.

Het opbrengstgericht werken is vooral effectief werken. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van de jonge kinderen, door ze uit te lokken en goed te begeleiden in spel en activiteiten. Dit doen ze met een beredeneerd effectief aanbod.

Vanuit concrete voorbeelden gaan we praktisch aan het werk. De aangereikte handvatten zijn vaak direct bruikbaar in de eigen groep.

Spelend leren met effectieve ‘juffen’

Spelend leren, daar groeien de kinderen van. Differentiëren in groepjes, werken met groepsplannen, effectieve instructie… Het valt niet mee, om dit in een kleutergroep eenvoudig in te zetten. Daarom hebben wij met onze aanpak duidelijke richtlijnen ontwikkeld om hier effectief mee om te gaan. Aandacht voor alle kinderen in de groep, passend bij de zone van de naaste ontwikkeling.

Onderdelen

Onderdelen die aan bod komen zijn:

  • Monitoren
  • Vroegtijdig signaleren en reageren
  • Doelen
  • Tijd
  • Effectief aanbod
  • Differentiatie in groepjes
  • Extra tijd voor risico- peuters en kleuters

‘OGW met jonge kinderen’ is een trainingsprogramma dat in overleg en naar behoefte, afhankelijk van de eigen praktijk, op maat wordt aangepast.

Download

Download hier de ‘Weetlat‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tinka Hofmeijer.

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie