Training Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Training Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Het boek ’Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ staat in de top 10 van beste verkochte onderwijsboeken van 2017. Het boek wordt warm aanbevolen door diverse hoogleraren en verbindt de theorie met de praktische toepassing in de klas. Bij het boek is nu een even inspirerende teamscholing beschikbaar. U kunt kiezen uit de onderstaande modules die worden verzorgd door onze gecertificeerde trainers.

Modules

 1. Visies op rekenonderwijs: realistisch versus traditioneel
 • Je kunt de verschillen omschrijven tussen realistisch en traditioneel rekenonderwijs.
 • Je kunt op basis van deze kennis je eigen didactische visie verwoorden en onderbouwen.
 • Je kunt beoordelen of een rekenmethode uitgaat van de realistische of traditionele visie.
 • Je hebt een helder beeld van de rekenvisie van je team.
 1. Effectief rekenonderwijs in de klas
 • Je kunt drie geleidelijke overgangen noemen die een belangrijke rol spelen binnen het rekenonderwijs.
 • Je kunt verwoorden hoe deze geleidelijke overgangen bijdragen aan rekensucces.
 • Je kunt beschrijven hoe een effectieve rekenles er concreet uitziet in de dagelijkse praktijk.
 1. Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars*
 • Je kunt mythen van succesfactoren onderscheiden met betrekking tot het omgaan met verschillen.
 • Je kunt omschrijven hoe je in jouw eigen dagelijkse lespraktijk aansluit op de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke rekenaars.
 • Je kunt het omgaan met verschillen effectief organiseren in je rekenles.
 1. Het belang van automatiseren
 • Je kunt het belang van geautomatiseerde rekenkennis beschrijven.
 • Je beschikt over werkvormen en materialen om het automatiseren vorm te geven in je rekenlessen.
 • Je kunt de samenhang omschrijven tussen oefenen en inzicht.
 • Je kunt beschrijven hoe je controleert in welke mate leerlingen rekenkennis geautomatiseerd hebben.
 1. Context- en verhaalsommen
 • Je kunt het verschil omschrijven tussen verhaal- en contextsommen.
 • Je beschikt over didactieken om deze sommen te onderwijzen.
 • Je hebt enkele werkvormen voor het oefenen van deze sommen toegevoegd aan je repertoire.
 1. Effectief rekenonderwijs in de school
 • Je kunt omschrijven hoe je effectief leiding geeft aan het verbeteren van het rekenonderwijs binnen je school.
 • Je kunt de factoren omschrijven die de kwaliteit van het rekenonderwijs positief beïnvloeden.
 • Je weet je hoe je lesobservaties uitvoert en hiermee de kwaliteit van de rekenlessen verder verbetert.

*Let op: deze module komt inhoudelijk grotendeels overeen met EDI – Omgaan met verschillen.

Illustratie: Ruud Bijman

Op maat

U stelt de scholing voor uw team zelf samen op basis van bovenstaande modules. Voor een duurzaam resultaat en goede verbinding met de dagelijkse praktijk in de klas, vult u de leergang aan met lesobservaties en feedbackgesprekken voor uw team. Een inspirerende lezing van 1,5 uur voor uw bestuur, school of organisatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Certificering

Deze scholing wordt verzorgd door gecertificeerde trainers die zijn opgeleid door Marcel Schmeier, auteur van het boek en onderwijsadviseur bij Expertis. Voorkom teleurstellingen en vraag naar de certificering als u een training voor uw team inkoopt. De volgende trainers zijn door Expertis gecertificeerd:

Marcel Schmeier | Expertis Onderwijsadviseurs
Eveline Bogers | Expertis Onderwijsadviseurs
Harmen Veldhuis | Expertis Onderwijsadviseurs
Elleke Snippe | Expertis Onderwijsadviseurs
Stefan De Clerck | Tenz, België
Lieve Luyten | Tenz, België
Bart Herrijgers | Tenz, België
Hilde De Vleeschouwer | Tenz, België

Website

Boek bestellen?

Bestel uw boek bij Uitgeverij Pica

In de media

Download

Download hier de flyer

Meer info

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Schmeier

Marcel Schmeier

Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 54 38 41 15

Meer informatie