Een veilig en motiverend klimaat in alle groepen!

Een veilig en motiverend klimaat in alle groepen!

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij in staat zijn een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat te creëren. Vanuit een professionele houding staan zij model voor de leerling.

Bij leerlingen gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfsturing, samenwerken, waardeoverdracht, identiteitsontwikkeling, kritische houding en democratisch burgerschap.

Adviseurs van Expertis kunnen uw team helpen bij het vergroten van kennis en versterken van vaardigheden ten aanzien van: het bevorderen van een veilig, motiverend en stimulerend leerklimaat, het zorgen voor sociale veiligheid, tijdig signaleren en gericht optreden en het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies bij leerlingen.

Onze begeleiding is gericht op duurzame schoolontwikkeling waarbij het team eigenaar is van het proces en een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Daarbij valt te denken aan: teambijeenkomsten waar we de vertaalslag maken van de theorie naar de eigen praktijk, praktijkobservaties, coaching en intervisie. In een oriënterend gesprek verkennen we graag uw vraag en de mogelijkheden die passend zijn voor uw school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitta Mathijssen  
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06 – 433 51 301

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06 – 21 55 07 94

Tinka Hofmeijer  
E: tinka.hofmeijer@expertis.nl
M: 06 – 205 96 514

 

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Simone Kessels

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 21 550 794

Meer informatie