Een goede instructie

Een goede instructie

Een goede instructie, expliciet, doelgericht en effectief.

Instructiemodellen

Goed en effectief lesgeven blijft voor veel leerkrachten een zoektocht en voor veel schoolleiders moeilijk vorm te geven binnen hun school. Er zijn veel modellen bekend zoals het directe instructiemodel, het ADI, IGDI en doordacht lesgeven. Recent is het boek Expliciete Directe Instructie (Schmeier, 2015) uitgekomen met veel nuttige informatie.

Duurzame verbetering van de instructievaardigheden

Toch zien we binnen de school grote verschillen tussen leerkrachten. Hoe creëer je nu een doorgaande lijn in de manier van lesgeven? Wat zou je terug moeten zien in alle groepen, bij alle vakken? Wanneer je weet wat er echt toe doet en wanneer je leerkrachten hierin schoolt en coacht gaan leerkrachten aantoonbaar beter lesgeven. Resultaten gaan omhoog, er ontstaat nieuwe energie binnen teams en het leidt tot een schoolstandaard.

Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Doelgerichtheid van de instructie, keuzes durven maken.
  • Verschuiving van de verantwoordelijkheid in de instructie van leerkracht naar leerling (GRRIM-model)
  • Activeren van de leerlingen en het gebruik van coöperatieve werkvormen
  • Controleren van begrip en gerichte feedback
  • Reflectie

In de trajecten wordt naast scholing en klassenconsultaties veel gebruik gemaakt van video-opnames. Dit helpt leerkrachten te reflecteren en geeft veel voorbeelden van good practices en mogelijkheden tot intervisie.

Tevens is het mogelijk specifiek getraind te worden in Expliciete Directe Instructie. Zie hiervoor de flyer.

Meer Informatie?

U kunt contact opnemen met Marcel Schmeier (EDI) of Tony van Dalen.

Download

Flyer EDI

Marcel Schmeier

Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 54 38 41 15

Meer informatie

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie