Een goede instructie

Een goede instructie

Een goede instructie, expliciet, doelgericht en effectief

Instructiemodellen

Goed en effectief lesgeven blijft voor veel leraren een zoektocht en voor veel schoolleiders moeilijk vorm te geven binnen hun school. Er zijn veel modellen bekend zoals het directe instructiemodel, het ADI, IGDI, EDI en doordacht lesgeven.

Duurzame verbetering van de instructievaardigheden

Toch zien we binnen de school grote verschillen tussen leraren. Hoe creëer je nu een doorgaande lijn in de manier van lesgeven? Wat zou je terug moeten zien in alle groepen, bij alle vakken? Wanneer je weet wat er echt toe doet en wanneer je leraar hierin schoolt en coacht gaan leraren aantoonbaar beter lesgeven. Resultaten gaan omhoog, er ontstaat nieuwe energie binnen teams en het leidt tot een schoolstandaard.

Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Doelgerichtheid van de instructie, keuzes durven maken.
  • Verschuiving van de verantwoordelijkheid in de instructie van leraar naar leerling (GRRIM-model)
  • Activeren van de leerlingen en het gebruik van coöperatieve werkvormen
  • Controleren van begrip en gerichte feedback
  • Reflectie

In de trajecten wordt naast scholing en klassenconsultaties veel gebruik gemaakt van video-opnames. Dit helpt leerkrachten te reflecteren en geeft veel voorbeelden van good practices en mogelijkheden tot intervisie.

Meer Informatie?

U kunt contact opnemen met Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie