Duurzame schoolontwikkeling, continu verbeteren en eigenaarschap

Duurzame schoolontwikkeling, continu verbeteren en eigenaarschap

Een collectieve ambitie, eigenaarschap bij leerlingen, leerkrachten en schoolleiders; wie droomt daar niet van? Duurzame schoolontwikkeling betekent dat ‘blijvend ontwikkelen’ deel is van de schoolcultuur. Samen gaan voor vooruitgang, vanuit dezelfde visie.

Een school die in ontwikkeling is, werkt op alle niveaus voortdurend volgens de cyclus Plan-Do-Study-Act. Hoe richten we onze school zodanig in dat ‘leren leren’ en samen continu verbeteren op alle niveaus vrijwel vanzelfsprekend aan de orde is? Hoe krijgen we het voor elkaar dat leerlingen, leerkrachten en schoolleiders zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces en samen invulling geven aan de collectieve ambitie?

Verbeteren is een proces dat nooit stopt, maar ook een proces dat je kunt leren. Het vraagt competenties op het terrein van leidinggeven, samenwerken en motiveren, maar ook om kennis van allerlei werkwijzen, technieken en instrumenten die het proces van verbeteren ondersteunen.

Wij ondersteunen u bij de implementatie van dit proces, waarbij gedurende het proces u zelf de regie in handen neemt. Kernwoorden zijn eigenaarschap, gedeeld leiderschap en verbinding. Daarbij hanteren wij het zogenaamde Lotusmodel. Dit model stelt leerlingen in staat eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Het lotusdiagram is te vertalen naar ieder niveau in de school.

Kenmerken van een succesvolle aanpak

  • Opstellen verbeterplan in samenhang met schoolplan
  • Werken vanuit een professionele leergemeenschap
  • Procesbegeleiding en ondersteuning in de school en in de klas.

Meer info?

Neem dan contact op met:

Brigitta Mathijssen of Marjanne Bouma

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie