Coöperatief leren

Coöperatief leren

Coöperatief leren: leren samenwerken en effectieve leertijd

Goed kunnen samenwerken wordt genoemd als een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. In de klas zien we nog wel vaak dat het samenwerken rommelig verloopt, dat kinderen niet gelijkwaardig aan de beurt komen of dat er veel tijd verdwijnt aan het bespreken van de vorm. Door coöperatieve werkvormen in te zetten, leren kinderen op een gestructureerde manier samen te werken en worden zaken als beurtverdeling, verantwoordelijkheid en interactie op een goede manier geregeld. Op scholen waar gewerkt wordt met coöperatieve werkvormen zien we de volgende punten:

  • Kinderen die actief betrokken zijn bij de instructie of hun werk: actieve leerhouding
  • Efficiënt gebruik van de tijd: kinderen weten hoe ze de werkvorm moeten uitvoeren
  • Leerkracht heeft de handen vrij voor andere kinderen
  • Effectieve, doelgerichte oefenvormen, effectieve leertijd
  • Hogere orde denken door het uitleggen
  • Meer gebruik van taal in de lessen
  • Kinderen leren veel sociale vaardigheden
  • Verbetering van klassenmanagement
  • Verhoging van de opbrengsten.

Het traject wordt afgestemd op de wensen van de school. Het zal bestaan uit scholing en momentcoaching (directe feedback op de uitgevoerde coöperatieve werkvorm).

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tony van Dalen of Marieke van Logchem.

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie