Continuous Improvement

Continuous Improvement

Niemand ontsnapt aan Continuous Improvement (Jay Marino)

Eigenaarschap op alle niveaus, in verbinding met elkaar blijven leren en ontwikkelen

Kinderen moeten eigenaar zijn van hun eigen leren, zelf duidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren en verantwoording afleggen. Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Samen met anderen blijven leren en ontwikkelen is een continu proces. In de 21e eeuw is het van het grootste belang dat iedereen blijft leren.

Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt dat leerkrachten, teams en directeuren eigenaar zijn van hun werk, weten waar ze voor staan (focus) en steeds een lerende attitude houden. In verbinding en samen met leerlingen, collega’s en omgeving zoeken ze naar wat werkt en wat beter kan. Het  gaat om continu doelgericht verbeteren van het onderwijs met bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen, verbeterteams, gericht HRM-beleid en een sterke focus in de organisatie: hier staan wij voor.

Interview

Op uitnodiging van Expertis was Dr. Jay Marino in oktober 2016 weer in Nederland voor het verzorgen van een aantal masterclasses over Continuous Improvement. Jay Marino werkt als eindverantwoordelijk schoolleider in het primair en voortgezet onderwijs in de VS. Hij richt zicht daarbij op het proces van continu verbeteren, de lerende organisatie en het leren in de 21ste eeuw.
Jennika de Graaf, adviseur bij Expertis, ontmoette Jay tussen zijn presentaties door en stelde hem een aantal vragen. In het interview gaat Jay Marino in op de kern van Continuous Improvement en zoemt hierbij in op wat hij ziet op de scholen in ons land. Daarbij maakt hij de verbinding naar het werk van Michael Fullan, John Hattie en John Kotter. Tot slot geeft hij de scholen in Nederland nog een belangrijk advies mee.
Bekijk het interview en laat u inspireren!

Download

Download hier de flyer ‘Continu verbeteren duurzame schoolontwikkeling’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen of Marieke van Logchem.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie