Continuous Improvement: Iedereen draagt bij: coöperatieve werkvormen

Continuous Improvement: Iedereen draagt bij: coöperatieve werkvormen

Continue schoolontwikkeling vraagt dat iedereen daaraan voortdurend bijdraagt. Leerlingen, docenten, ondersteunende medewerkers, leidinggevenden en ouders. Het gebruik maken van coöperatieve werkvormen is daarbij een zeer bruikbaar hulpmiddel. Bovendien blijkt uit onderzoek dat coöperatief leren een groot effect heeft op de leerresultaten van leerlingen (Marzano, Hattie).

Coöperatief leren kent vier basisprincipes: GIPS

G

Gelijke deelname: de inbreng van iedere leerling/deelnemer is ongeveer gelijk.

I

Individuele aanspreekbaarheid: iedere leerling/deelnemer denkt eerst zelf na en geeft antwoord, iedere leerling/deelnemer is verantwoordelijk voor het antwoord en kan er op aangesproken   worden.

P

Positieve wederzijdse afhankelijkheid: de leerlingen/deelnemers hebben elkaar nodig om het doel van de les/bijeenkomst te behalen.

S

Simultane interactie: een groot deel van de groep is tegelijkertijd actief.

Bij coöperatief leren worden de werkvormen zo gestructureerd dat er wordt voldaan aan deze vier basisprincipes.

Als leerlingen, en dat geldt ook voor professionals, met elkaar gaan samenwerken, is het belangrijk dat het op een gestructureerde manier gebeurt. Zonder een gestructureerde taakverdeling neemt vaak één deelnemer de leiding neemt, een ander leunt achterover gaat leunen of er ontstaat discussie over de taakverdeling voordat men daadwerkelijk aan de slag gaat.
Bovendien is het van belang dat de iedereen zijn bijdrage levert en kan leveren, nadenkt over het onderwerp en dat er een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid ontstaat voor het resultaat.

Er zijn tal van coöperatieve werkvormen, die voor specifieke doeleinden kunnen worden ingezet, zowel in het onderwijsproces, als bij het mentoraat, als in team- en sectiebijeenkomsten. Ook hier geldt weer: “practice what you preach” en congruentie en aansluiting tussen alle niveaus. Als je eigenaarschap op alle niveaus wilt, dan horen daar ook passende werkvormen bij.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen of Marieke van Logchem

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie