Coaching schoolleiders

Coaching schoolleiders

Onderwijskundig leiderschap gericht op duurzame kwaliteit en resultaat

Uw leiderschapsstijl  in de 21ste eeuw

Leiding geven aan het onderwijs in de 21e eeuw is een boeiende en veeleisende taak. En de eisen worden steeds hoger: duurzaam opbrengstgericht werken vraagt dat de leider zich blijvend wil ontwikkelen teneinde steeds betere resultaten te boeken. Daarvoor moet er in de eerste plaats inzicht zijn in het eigen leiderschap en hoe dit zich verhoudt tot 21e eeuws onderwijskundig leiderschap.  De leidinggevende heeft daarvoor instrumenten tot zijn beschikking. Aan de orde komen o.a.: mensbeelden, overtuigingen, feedback geven en ontvangen, omgaan met weerstanden, coachings- en mediationstrategie. Maak kennis met opvattingen over en voorbeelden van persoonlijk leiderschap.  Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke opvattingen over excellent leiderschap en de persoonskenmerken daarvan? Bent u zich bewust van uw  eigen leiderschapsstijl en hoe zou u deze willen ontwikkelen?

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie