Coaching bouwcoördinatoren

Coaching bouwcoördinatoren

Duurzaam, resultaatgericht leidinggeven aan je team

Hoe geef je als (bouw)coördinator uitvoering aan jullie beleid en zorg je dat je collega’s resultaatgericht zijn? En hoe houd je daarbij rekening met verschillen tussen leerkrachten?

Vertrouwen is een belangrijke kwaliteit van excellent leiderschap. Hoe zorg je voor vertrouwen in collega’s en teams als basis voor goede resultaten?

Wij leggen de focus op uw ontwikkeling en persoonlijke groei als leider. Leiding geven aan anderen speelt natuurlijk een rol in vraagstukken en casussen, maar het verbeteren ervan is een gevolg van de persoonlijke groei van de leider.

Wetenschappelijke theorieën, evidence based strategieën en sprekende voorbeelden dragen bij aan bewustwording en zelfkennis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen of Tony van Dalen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie